Ads 468x60px

Featured Posts


  • Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh

    3. Khắc khổ hãm mình có công đức như tử đạo, người tử đạo vì Thiên Chúa mà hy sinh. (Thánh Bernard)


  • Ý Lực Sống

    ĐẦY TỚ VÔ DỤNG - 無用的僕人 (Lc 17, 10b)


  • Chúa nhật 2 mùa chay (năm B)

    “Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi”.(Mc 9, 2-10)

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2024

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


90.    RUN MÀ ĐÁP LẠI

Thời nhà Lương, Tiêu Thâm có tài biện luận, lúc Lương Võ đế chưa làm đế đã cùng ông ta kết giao thâm tình.

Ngày nọ, Lương Võ đế mời dự yến tiệc, Tiêu Thâm say mèm, Lương Võ đế lấy táo ném Tiêu Thâm, Tiêu Thâm cũng lấy trái táo ném lại trúng ngay mặt Lương Võ đế, Lương Võ đế có chút giận dữ, Tiêu Thâm bèn giải thích, nói:

-      “Bệ hạ dùng thần làm hồng tâm để ném, thần dám không run mà đáp lại sao ?”

                                                                  (Cổ kim tiếu sử)

 

Suy tư 90 :

        Ở đời có hai loại say rất nguy hiểm, đó là say rượu và say tình.

Say rượu thì không biết phân biệt lúc nào thì nên đùa và lúc nào thì nên nghiêm trang, và say rượu thì chỉ có đùa và phá hoại chứ không thể là nghiêm trang được, cho nên nguy hiểm luôn rình mò một bên người say rượu; say tình cũng là một loại say nguy hiểm bởi vì nó cũng làm cho lý trí của con người chạy mất tiêu, dù họ là người thông minh xuất chúng, khi say tình thì chỉ biết có tình và thường là luôn bỏ quên bổn phận của mình để chạy theo tình, đến nổi chết trong tình mà cũng không hay không biết.

        Say rượu cũng như say tình đều làm cho mình mất đi sự cân đối trong cuộc sống, và cuộc sống của người say tình say rượu thì giống như trên mây trên gió không màng đến thực tại của trần gian...

        Cũng có những lúc người Ki-tô hữu ném “quả tội” vào mặt Thiên Chúa, vì đắm mình trong “rượu” thế gian là những tội lỗi của mình, rồi tự an ủi và “giải thích” với Ngài trong tòa cáo giải là vì thế này là thế nọ nên con mới phạm tội, mà không đấm ngực dốc lòng chừa...


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)