Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Phân ưu

PHÂN ƯU
 
 

     Mở email ra, thấy mấy lời phân ưu: “Vô cùng thương tiếc, bàng hoàng đau đớn khi được tin chú X… qua đời…”

     Đứa em đứng bên cạnh lớn tiếng nói:

-         “Giả đối, đầu môi chót lưỡi, về Việt Nam lên tới đây rồi mà đứng ngoài đường, không vào thăm bà con hoặc một lời hỏi han, bây giờ thì “bàng hoàng thương tiếc”, đúng là thứ giả hình…”
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.