Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Sợ

SỢ
 
 

      Chị lấy chồng ở Taiwan, dễ thương, đạo đức, trước đây thường đi lễ tiếng Hoa ở giáo xứ người địa phương, nhưng từ khi có lễ tiếng Việt thì chị không bỏ buổi lễ nào cả…

     Một hôm hỏi chị đi lễ chưa, chị trả lời là đi lễ tiếng Hoa, và nói tiếp:

-         “Đi lễ tiếng Việt thì sợ thầy la mắng nên không đi…”

Hỏi ra mới biết là chị chọn bài hát theo Phúc Âm hôm đó, nếu bài hát “lạ” thầy không đánh đàn được thì la mắng chị giữa mọi người...

Không khiêm tốn và bao dung thì không thể truyền giáo được.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.