Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Diệu kế

DIỆU KẾ
 
 

     Linh mục trẻ được bài sai đi làm cha sở một họ đạo miền quê. Năm thứ nhất ban hành giáo ăn uống gì cũng có ngài, hội đoàn nào tiệc tùng cũng có ngài, nhà nào ăn uống cũng có ngài.

Năm thứ hai, năm thứ ba cũng như thế.

Qua năm thứ tư ngài không đi ăn uống với họ nữa, lý do như ngài nói: “Ba năm cho họ thoải mái và hòa đồng với họ, để biết cá tính của mỗi người mà giáo huấn họ !?”

Sau đó giáo dân mời ngài đi ăn, ngài từ chối không đi, họ nói với nhau:

-      “Thích quá trời mà còn làm bộ !”

Người xưa nói: “Dạy con từ thuở nên ba, dạy vợ từ thuở mẹ cha đem về”, thật đúng lắm thay.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.