Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Mẹ...MẸ... 
Một tuổi nói: mẹ ơi, con yêu mẹ.
Mười tuổi nói: Mẹ, để tự con mà.
Mười sáu tuổi: Mẹ tôi thật phiền phức.
Mười tám tuổi: Tôi muốn đi khỏi nhà.
Hai mươi lăm tuổi: Mẹ, hồi đó mẹ nói đúng.
Ba mươi tuổi: tôi muốn về nhà mẹ.
Năm mươi tuổi: tôi không muốn mất mẹ.

Bảy mươi tuổi: chỉ cần mẹ tôi còn sống, tôi sẽ bằng lòng vì mẹ tôi mà bỏ tất cả
Bạn chỉ có một người mẹ, nếu bạn biết ơn và yêu mến mẹ mình, thì đem những hàng chữ này viết lên facebook cho những ai còn mẹ đọc…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa