Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Yêu một người...


YÊU MỘT NGƯỜI...

 

Yêu một người:
 
Nên hiểu rõ và cũng nên khuyên nhủ.
Nên xin lỗi và cũng nên cám ơn.
Nên nhận lỗi và cũng nên sửa sai.
Nên quan tâm và cũng nên thông cảm.

Là ti
ếp nhận, chứ không phải chịu nhẫn nhục.
Là khoan dung, chkhông phải dung túng.
ủng hộ, chứ không phải chi phối.
Là th
ăm hỏi, chứ không phải chất vấn.
Là thổ lộ, chứ không phải tố cáo.
Là khó quên, chứ không phải mau quên.
Là cùng nhau giao l
ưu, chứ không phải bàn giao công việc.
Là âm thầm cầu nguyện cho họ, chứ không phải đòi hỏi nhiều ở họ.

Có th
ể lãng mạn, nhưng không nên lãng phí.
Có thể lúc nào cũng tay trong tay, nhưng không nên tùy tiện chia tay. 

Có lòng tin không nhất định sẽ thành công, nhưng không có lòng tin thì nhất định sẽ không thành công.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch từ tiếng Hoa.