Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Đại sư họ chi ?


ĐẠI SƯ HỌ CHI ? (họ gì)
Có một tăng nhân, vào giữa năm Đường Cao Tông Long Sóc vân du về phía vùng đất Trường Giang, Chuẩn Hà, hành tích của ông tăng này rất là kỳ dị.
Có người hỏi ông ta: “Ông họ chi ?”
Ông ta trả lời: “Họ Chi”.
Lại hỏi: “Ông người nước chi (nào)?”
Trả lời: “Người nước Chi”.
Người tài giỏi của triều đình nhà Đường là Lý Ung vì chuyện của tăng nhân này mà làm một văn bia, căn cứ theo cuộc hỏi đáp trên mà viết như sau: “Đại sư họ Chi, người nước Chi”.
                                          (Lãnh Trai Dạ Lạc)

Suy tư:
     Quan tổng trấn Phi-la-tô hỏi Đức Chúa Giê-su: “Ông có phải là vua Do Thái không ?”....Đức Chúa Giê-su trả lời: “Nước tôi không thuộc về thế gian này...”  – Quan Phi-la-tô không hiểu Đức Chúa Giê-su nói gì, vì ông ta không thuộc về Nước của Ngài.
     Ngày 11.5.1847 thánh Mat-thê-ô Lê Văn Gẫm bị điệu ra pháp trường, quan dụ dỗ ông lần cuối, nói :
-    “Này ông, nếu ông bỏ đạo, tôi sẽ viết thư ngay xin hoàng đế tha cho ông khỏi bị xử.
-    Xin quan cứ đem tôi đi xử, vì tôi nhất định không bao giờ bỏ đạo đâu.
-    Ông không có tội gì hết, chỉ vì ông là người theo đạo Gia-tô, nên ông mới bị xử tử, ông hãy bỏ đạo đi là yên chuyện.
-    Bẩm quan lớn, tôi là người có đạo Gia-tô, tôi đã giữ đạo này từ hồi còn thơ ấu, tôi không bao giờ bỏ đạo được, dù tôi phải chết cũng không sợ.”
Ông quan này cũng không hiểu cái gì đã làm cho thánh Gẫm thà chết chứ không chịu bỏ đạo của mình, ông không hiểu cũng đúng thôi, vì ông không thuộc về Đức Chúa Giê-su.
     Có nhiều giáo dân khi đi phỏng vấn để xin việc làm đã không dám nói mình là người Công Giáo, vì sợ không xin được việc; có những bạn trẻ Công Giáo nhưng không dám nói “tôi là người Công Giáo” trong các tổ chức hoặc đoàn thể mà họ đang tham gia.
     Có rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy người Ki-tô hữu sống không đúng tinh thần yêu thương của người Công Giáo, họ tự hỏi: người Công Giáo như thế sao ??

     Có rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy người Ki-tô hữu sống đúng tinh thần yêu thương của Chúa dạy, họ tự nói: đúng rồi, họ là những người Công Giáo.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư