Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Đổi sách lấy cổ vậtĐỔI SÁCH LẤY CỔ VẬT
Có một người rất thích đồ cổ.
Năm nọ, trong nhà đã đến giai đoạn ăn ngày nay lo ngày mai, thế là liền đem tài sản của gia đình được hơn một ngàn đồng đi mua sách, rồi lại gồng gánh đi bán.
Đi được nửa đường, có một thư sinh rất thích mấy quyển sách ấy, nhưng trong tay không có tiền, liền muốn bán một vài thứ đồ vật cổ bằng đồng trong nhà.
Sau khi nhìn thấy đồ cổ, người ấy liền cùng với thư sinh đến hai bên trao đổi giá cả, khi người bán sách khiêng đồ đồng cổ kêu leng keng về nhà, bà vợ bèn mắng cho một trận, nói:
-         “Ông đổi những thứ này về, đến lúc nào thì có thể biến thành cơm để ăn ?”
Người ấy giận dữ, nói:
-          “Hắn ta đổi những thứ ấy của tôi, thì đến bao giờ có thể biến thành cơm để hắn ăn chứ ?”
                                (Đạo Sơn Thanh thoại)

Suy tư:
     Đời sống con người ta cũng có những lúc đem cái danh dự để đổi lấy cái nhục nhã, có những lúc đem cái sở trường để đổi cái sở đoản, mà không nghĩ hậu quả xảy đến cho mình, cho anh em.
     Có rất nhiều lần chúng ta đem cái phúc trường sinh trên trời để đổi lấy cái hoạ đời đời trong hoả ngục, đó là khi chúng ta vì quá bon chen với đời mà đánh mất đức tin của mình; có những lúc chúng ta đem Bánh Hằng Sống để đổi lấy của ăn chóng qua khi chúng ta vì -mãi lo cơm bánh cho phần xác- mà không màng đến việc đón nhận lương thực bởi trời là chính Mình Máu Thánh Chúa Kitô, ít nữa là trong ngày chủ nhật.

     Tất cả những của cải, danh dự, địa vị, học lực ở trần gian đều không thể trở thành Bánh Hằng Sống để cho chúng ta ăn, nhưng nhờ ăn Bánh Hằng Sống mà chúng ta có thể thánh hoá chúng nó trong đức tin của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư