Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2015

Vẽ người thành quỷ


VẼ HÌNH NGƯỜI THÀNH QUỶ
Ngày xưa có một người, nhưng thật ra là quỷ.
Một hôm, ông ta mời một hoạ sư đến vẽ chân dung, sau khi vẽ xong liền nhìn và cảm thấy không hoàn toàn giống mình, bèn để cho hoạ sư vẽ lại. Vẽ rất lâu mới xong, ông ta liền cầm lấy bức hoạ mới vẽ để xem, nhưng vẫn cảm thấy không giống mình, liền nói hoạ sư vẽ lại. Vẽ liên tiếp bốn năm lần mà vẫn không thật giống mình, ông ta mới nghĩ rằng nên nói hoạ sĩ vẽ mình thành quỷ mới được.
Hoạ sư cảm thấy bị căng thẳng bèn chỉ vào mặt người ấy nói:
-         “Tôi đã cố hết sức để vẽ ông cho đẹp, ông không những không coi trọng cái tình cảm ấy, lại còn nói tôi đem ông vẽ thành quỷ, nếu tôi nghe lời ông mà vẽ, thì còn thật giống người sao ?”
                           (Đạo Sơn Thanh thoại)

Suy tư:
     Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, chứ không phải là hình ảnh của ma quỷ, và càng không thể sống theo lối sống của ma quỷ được. Hình ảnh của Thiên Chúa chính là yêu thương, là khoan dung, là bác ái, là phục vụ, là hi sinh và cuối cùng là trở nên niềm vui cho mọi người.
     Chúng ta không thể và không được phép hoạ lại hình ảnh ma quỷ trên con người của tha nhân, có nghĩa là chúng ta không thể vì một phán đoán cá nhân hay vì một vài ghen tị nhỏ nhen mà nói anh em chị em là những phường tội lỗi, là con cái ma quỷ. Nhưng chúng ta cần phải hoạ hình của anh em chị em thành hình ảnh của Thiên Chúa yêu thương, đó là khi chúng ta nhìn thấy những ưu điểm của họ và khuyến khích nâng đỡ họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống của mình.
     Mỗi người là hình ảnh của Thiên Chúa, tuy nhiên ma quỷ cũng có thể hoạ lại hình ảnh của nó trên linh hồn của chúng ta, nếu chúng ta thích “đùa” với nó.
Ai cũng muốn mình giống hình ảnh của Thiên Chúa,  nhưng muốn mà không chịu sống tốt lành như Thiên Chúa dạy, thì chăc chắn là sẽ nên giống ma quỷ, mà ma quỷ thì không cần phải trau chuốt làm đẹp, vì tự nó đã xấu rồi.

     Ai hiểu thì hiều.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư