Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Giờ nghỉ trưa


GIỜ NGHỈ TRƯA
Điện thoại reo, cha sở nghe tiếng người thư ký nói:
-      “Cha sở nghỉ trưa rồi, có gì chiều ông phone lại.”
Cha sở vội vàng đi qua hỏi chuyện gì thì biết là có người bệnh muốn xức dầu thánh.
Ngài nghiêm mặt nói với thư ký:

-      “Gọi lại cho họ hỏi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.