Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Phục vụ


PHỤC VỤ
Có một vài giáo dân “có máu mặt” trong giáo xứ dọa cha sở là họ sẽ bỏ đi nhà thờ khác, nếu cha sở không loại người này bỏ người kia theo ý họ.
Cha sở nghiêm khắc nói:

-         “Nếu các ông bà theo đạo vì những người này thì cứ việc đi nhà thờ khác, nhưng nếu các ông bà theo đạo vì Chúa, vì đức tin, thì hãy có lòng khiêm tốn và yêu thương khi phục vụ.”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.