Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Chúa nhật 3 mùa chay


CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Tin Mừng: Ga 2, 13-25
“Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”

Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhìn lại một cái nhìn về đền thờ của Thiên Chúa, tức là nơi cầu nguyện, là nơi mà Thiên Chúa được vinh quang giữa con cái loài người. Quả thật như vậy, không ai trong chúng ta nói nhà thờ là cái chợ, và cũng không có ai muốn nhà thờ trở thành nơi ngồi đấu láo giải trí hay là nơi buôn bán đổi tiền...

Đối với Đức Chúa Giê-su thì đền thờ rất là quan trọng, bởi vì đền thờ chính là nhà của Cha trên trời và là nơi cầu nguyện, do đó, lòng sốt mến với đền thờ của Ngài đã làm cho Ngài nổi lên cơn bất bình mà đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Đền thờ Giê-ru-sa-lem chỉ là hình bóng của một đền thờ Giê-ru-sa-lem mới trên thiên đàng, đền thờ hình bóng này sẽ biến mất theo thời gian và sẽ không còn vị trí nào nữa sau khi Đức Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, chính Ngài là đền thờ và là cung thánh của Cha trên trời.

Trong bí tích Rửa Tội, tâm hồn của chúng ta cũng trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, được Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị và là nơi mà Thiên Chúa yêu thích nhất: yêu thích nhất không phải là chúng ta xứng đáng để cho Ngài ngự, nhưng là vì linh hồn của chúng ta được Máu Thánh Con của Ngài là Đức Chúa Giê-su rửa sạch; yêu thích nhất không phải vì linh hồn của chúng ta sạch tội trọng tội nhẹ, nhưng là vì chúng ta đã được cứu chuộc bởi sự hy sinh cao cả do Con Một của Ngài là Đức Chúa Giê-su thực hiện trên thánh giá.

Ai trong chúng ta cũng đều biết tâm hồn chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, đền thờ này chắc chắn quý hơn đền thờ mà chúng ta đang ngồi đây để dâng thánh lễ. Đền thờ bằng gỗ đá không có giá trị vững bền, nhưng nó sẽ bị huỷ hoại qua dòng thời gian, đền thờ này chỉ là nơi mà Thiên Chúa tạm dùng để Ngài chuyển thông tình thương xuống cho chúng ta, qua các bí tích mà chúng ta đón nhận để củng cố và làm tăng thêm vẽ đẹp cho đền thờ linh thiêng là chính linh hồn của chúng ta.

Thế nhưng trong cuộc sống, chúng ta đã rất nhiều lần đem đền thờ linh thiêng của Thiên Chúa là tâm hồn chúng ta biến thành nơi buôn bán, nơi đổi tiền và là nơi tối tăm cho ma quỷ ngự trị, đó là những khi trong lòng chúng ta chất chứa hận thù với người hàng xóm vì họ đã chửi mắng chúng ta; đó là khi chúng ta trong lòng chứa đầy những mưu gian để cáo gian hại người anh em, chỉ vì họ quá liêm chính trong cách sống; đó là khi chúng ta vì lợi ích cá nhân mà chà đạp danh dự của tha nhân khi chúng ta ăn gian nói dối; đó là khi chúng ta kiêu căng phách lối với mọi người...

Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã can đảm không sợ người Do Thái trả thù, cũng không sợ các thầy thông luật và các biệt phái trả thù, dù Ngài biết mình đã làm cho họ mất đi một ngày lợi tức to lớn bởi việc cho thuê đền thờ để buôn bán, mặc dù Ngài rất biết cái giá mà Ngài phải trả là bị đóng đinh trên thập giá. Đây là bài học cho mỗi người trong chúng ta: hãy dứt khoát với những thói hư tật xấu trong con người của mình, hãy mạnh dạn chặt đứt những móc xích nối chúng ta với tội lỗi đó là những bạn bè xấu, những quyến rủ của tiền bạc, những thách đố của dục vọng... để tâm hồn của chúng ta được trở nên đền thờ sống động, đẹp đẽ và tràn ngập ân sủng Chúa, để tâm hồn chúng ta xứng đáng là nơi để cho Chúa ngự trị.

Trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban hoà bình cho thế giới, đặc biệt là cho dân chúng tại những nơi đang xảy ra chiến tranh, đói nghèo và thiên tai, chúng ta phó thác cho Đức Mẹ Ma-ri-a – là Nữ Vương Hoà Bình- và thánh cả Giu-se – Đấng Công Chính- gìn giữ và che chở họ, cũng như gìn giữ và che chở cho chúng ta, việc làm này rất hợp với tinh thần mùa chay mà chúng ta đang sống.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.