Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Chúa nhật 3 mùa vọngCHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Tin mừng: Mt 11, 2-11
“Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”

Bạn thân mến,
Mặc dù bị ngồi tù, nhưng thánh Gioan Tiền Hô vẫn cứ ngong ngóng mong đợi –mong đợi trong hy vọng- Đấng mà ngài đã từng loan báo phải đến để giải thoát nhân loại thoát khỏi bóng đêm tội lỗi. Đó là ý nghĩa của chủ nhật tuần thứ ba mùa vọng này: chúa nhật của niềm vui.

Đấng ấy đã đến rồi, và Ngài đang làm cho những lời loan báo của thánh Gioan Tiền Hô được hiệu nghiệm: Ngài chữa lành bệnh tật, làm cho người mù thấy được, người què đi được và làm cho người chết được sống lại. Đấng ấy chính là Đức Chúa Giê-su –Đấng Mê-si-a- mà muôn dân trông đợi, Đấng mà bạn và tôi từng giây phút đợi chờ, dù Ngài mỗi ngày đều đến với chúng ta trong bí tích Thánh Thể và qua những ơn lành mà chúng ta đã lãnh nhận.

Có rất nhiều người thời nay vẫn còn hỏi chúng ta: “Đấng Mê-si-a của các anh đã đến chưa, sao cuộc sống của các anh không chứng tỏ gì là Ngài đến cả vậy ?” Câu hỏi của họ thật chính đáng, bởi vì họ chưa nhìn thấy người Ki-tô hữu chúng ta sống như lời của Đức Chúa Giê-su đã dạy: yêu người thân cận như chính mình”, cho nên họ thấy chúng ta sống như không có niềm hy vọng mai sau.

Bạn thân mến,
Khi con người ta ngày càng bế tắc trong cuộc sống vì chiến tranh, đói khát, hận thù, chia rẽ, bè phái, và ngày càng bi quan với những nạn phá thai, an tử, hưởng thụ, thì người ta càng mong đợi Đấng Chân Lý đến để giải thoát thế giới khỏi bóng đêm tội lỗi mờ ám ấy.

Bạn và tôi, hoặc bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng đều có thể trở thành một Đức Chúa Giê-su thứ hai, nếu chúng ta thực hành những điều mà Ngài đã dạy chúng ta, đó là chia sẻ cơm áo với người nghèo khó, chia sẻ niềm vui với người vui, và đồng cảm với những người bất hạnh. Như thế, người ta sẽ không hỏi chúng ta là khi nào thì Đấng Mê-si-a đến, nhưng họ sẽ thấy Đức Chúa Giê-su đang đến và đang hoạt động trong con người của chúng ta, những con người sống và làm việc vì hy vọng vào ngày trở lại Ngài.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.