Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Lễ Chúa Ba NgôiCHỦA NHẬT
LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI

Tin mừng: Ga 3, 16-18.
“Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.”

Bạn thân mến,
Mở đầu một ngày bạn và tôi đều làm Dấu Thánh Giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, để cám ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã gìn giữ chúng ta qua một đêm ngủ bằng an, rồi sau đó là xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho chúng ta một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa. Khi chúng ta làm Dấu Thánh Giá chính là lúc chúng ra tuyên xưng mầu nhiệm cao cả nhất của đạo Công Giáo là mầu nhiệm Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha, ngôi thứ hai là Đức Chúa Con –Giê-su Ki-tô- và ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Thần...
Như vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi vẫn hằng luôn ở với chúng ta, vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày với chúng ta, mà biểu hiện cụ thể nhất là tình yêu.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta biết yêu thương nhau, bởi vì ở đâu có yêu thương thì ở đó có Thiên Chúa hiện diện, mà trước hết gia đình không phải là nơi bạn và tôi thể hiện yêu thương sao ?
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta biết phục vụ nhau, mà nơi chúng ta phục vụ không phải là những anh chị em trong cộng đoàn của chúng ta đó sao ? Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã đến trần gian là để phục vụ và hiến mạng sống mình cho nhân loại.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dạy chúng ta biết chia sẻ cho nhau, mà nơi chúng ta chia sẻ không phải là tha nhân, là những người bất hạnh đang cần đến lòng thông cảm và yêu thương của chúng ta đó sao ? Họ là những người đang cần chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có mà họ không có, đó chính là hạnh phúc và sự thông cảm giữa người với nhau.

Bạn thân mến,
Chỉ cần bạn hồi tâm suy tư một chút thì bạn sẽ thấy chung quanh bạn, có rất nhiều dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi:
-       Khi bạn nhìn thấy hai người bạn đang vui vẻ trò chuyện, bạn thấy ngay tình yêu của Chúa ở nơi họ.
-       Khi bạn nhìn thấy một gia đình cha mẹ và con cái đi dạo mát trên đường phố hay trong công viên, thì bạn sẽ thấy tình yêu của Thiên Chúa đang ở giữa họ.
-       Khi bạn nhìn thấy một người cúi xuống bỏ một vài trăm đồng vào trong cái lon trước mặt của người ăn xin, thì bạn sẽ thấy tình yêu của Thiên Chúa đang hiện diện giữa trần gian.v.v...
Điều quan trọng nhất mà bạn và tôi cần phải biết đó là tâm hồn chúng ta chính là nơi mà Thiên Chúa rất thích ngự trị, do đó mà chúng ta phải luôn giữ gìn tâm hồn chúng ta cho sạch sẽ và đẹp bằng các bí tích, nhất là bí tích hòa giải và bí tích Thánh Thể, để các việc của làm chúng ta đều biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.