Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

Chúa nhật 27 thường niênCHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng : Mc 10, 2-16
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.

Anh chị em thân mến,
“Mô-đen” nổi bật nhất của gia đình trong thế giới ngày nay chính là vợ chồng ly dị nhau. Ly dị là một hành vi bạo lực tàn nhẫn làm tổn thương lâu dài đến tinh thần của con cái, là sự ích kỷ tàn nhẫn của cha mẹ đối với con cái của mình...

Con người thời nay viện cớ là phải theo đà tiến bộ của văn minh nhân loại, của khoa học kỹ thuật để rồi từ chối và phủ nhận cái gốc của hoà bình chính là hạnh phúc gia đình, họ chối bỏ giá trị đạo đức cá nhân để a dua theo phong trào ly dị mà họ cho rằng, nếu mình không theo là lỗi thời. Ly dị chính là chối bỏ đạo đức căn bản trong hôn nhân mà Đức Chúa Giê-su đã nói rất rõ ràng: “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”, Thiên Chúa đã phối hợp và chúc phúc trong sự ưng thuận một cách thong dong của người nam và người nữ, chứ không phối hợp và chúc phúc cách miễn cưỡng hay gò bó của hai người, cho nên khi họ xé bỏ khế ước hôn nhân để ly dị đường ai nấy đi, thì chính họ cũng đã xé bỏ hạnh phúc của mình và con cái của mình, và hơn thế nữa, họ từ chối sự chúc lành của Thiên Chúa trên tình yêu của họ, và như thế họ sẽ không thể nào tìm kiếm lại hạnh phúc hôn nhân sau khi đã ly dị...

Tình yêu chân chính là biết hy sinh cho nhau và chấp nhận những khuyết điểm của nhau tức là bao dung, cũng vậy trong tình yêu vợ chồng, sự hy sinh cho nhau và chấp nhận khuyết điểm của nhau càng phải nổi bật hơn, bởi vì bao lâu họ biết chấp nhận và hy sinh cho nhau thì hạnh phúc còn ở với họ, nhưng một khi họ chỉ nhìn thấy những khổ cực của mình mà không nhìn thấy những nổi khổ của vợ (chồng) mình, thì cánh cửa hạnh phúc gia đình đang từ từ khép lại, nhốt họ trong sự ích kỷ chỉ muốn thoả mãn những đòi hỏi của cá nhân mà thôi.

Anh chị em thân mến,
Hạnh phúc của đời sống hôn nhân rất là quan trọng, quan trọng là bởi vì được Thiên Chúa chúc phúc, và Đức Chúa Giê-su đã nâng lên hàng bí tích, do đó mà chúng ta –những người vợ người chồng- càng phải ý thức hơn nữa vai trò của mình trước mặt Thiên Chúa, đó là biết chấp nhận khuyết điểm của nhau và hy sinh cho nhau, bởi vì đó chính là những giọt mật ngọt trong tình yêu chân thật của đời sống hôn nhân theo thánh ý của Thiên Chúa.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Gợi ý :
1.   Có lúc nào anh (chị) mĩm cười trước khuyết điểm của vợ (chồng) không?

2.   Có lúc nào anh (chị) nghĩ rằng: chửi mắng chồng (vợ) là sẽ làm cho gia đình mất hạnh phúc không ?

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.