Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2021

Chúa nhật 3 thường niên

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN


Tin mừng: Mc 1, 14-20.

“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”


Bạn thân mến,

Mục đích làm việc của bạn và tôi là để được có cơm ăn áo mặc, là để hy vọng góp phần làm đẹp xã hội, và cao quý hơn nữa là để có cơ hội giúp ích và phục vụ tha nhân trong hoàn cảnh cho phép. Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người cũng có mục đích như chúng ta làm việc, tuy nhiên mục đích của Ngài vĩ đại hơn mục đích của chúng ta vạn phần, đó là để cứu chúng ta thoát khỏi sự chết và quyền lực của ma quỷ.

Lời rao giảng đầu tiên của Đức Chúa Giê-su là kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, Tin Mừng mà Ngài rao giảng chính là bản thân Ngài, bởi vì Ngài chính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình nay đã xuất hiện giữa thế gian, bởi vì Ngài chính là tâm điểm của niềm hoan lạc vĩnh cửu nay đã hiện diện giữa loài người, cho nên tin vào Ngài, nghe lời Ngài và thực hành lời của Ngài thì đó chính là niềm vui của bạn và tôi, và của tất cả những ai thành tâm yêu mến Ngài.

Sám hối để được xót thương đó là thân phận tội lỗi của chúng ta, sự sám hối này không phải xuống sống Gio-đan để được ông Gioan Tẩy Giả dìm đầu trong nước, nhưng là tin vào Đức Chúa Giê-su, tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng và thành tâm làm theo thì sẽ được ơn cứu độ.

Bạn thân mến,

Bạn và tôi đã tin vào Đức Chúa Giê-su, tức là tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng, nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn tin vào báo chí hơn tin vào Phúc Âm, chúng ta vẫn tin vào truyền hình và những trang mạng xã hội (facebook) hơn tin vào các bí tích, chúng ta tin vào những xa hoa phù phiếm hơn tin vào những lời dạy và lễ nghi thánh thiện của Giáo Hội.v.v...

Bạn và tôi đều xác tín rằng, chỉ có Đức Chúa Giê-su mới thực sự là Đấng cứu độ nhân loại khỏi ách thống trị của ma quỷ, chỉ có Ngài mới cứu chúng ta khỏi xiếng xích của sa-tan mà thôi. Vì thế, dù cho cuộc sống có đảo điên, thời thế có xoay chuyển, đời người có chết đi, thì bạn và tôi cũng sẽ kiên trì bền chí tin vào Đức Chúa Giê-su và lời dạy của Ngài qua Giáo Hội Công Giáo mà Ngài đã lập ra ở thế gian này...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

----------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info