Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Chúa nhật 17 thường niênCHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng : Gn 6, 1-15
“Đức Chúa Giê-su cầm lấy bánh, rồi phân phát cho những người hiện diện, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý”.

Anh chị em thân mến,
Đức Chúa Giê-su là Đấng hay thương xót, Ngài chạnh lòng thương vì thấy dân chúng đói khát khi đi theo nghe Ngài giảng dạy, với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ, Ngài đã nuôi hơn năm ngàn người ăn, một phép lạ với một ý nghĩa đặc biệt mà Đức Chúa Giê-su đã làm, để hướng dẫn chúng ta đến phép lạ vĩ đại hơn: phép lạ của bí tích Thánh Thể.

1.   Lương thực phần xác.
Ngày hôm nay Đức Chúa Giê-su không hiện diện bằng thân xác để dạy dỗ và làm các phép lạ, nhưng Ngài đã trao quyền này lại cho các tông đồ, và các tông đồ đã trao quyền này lại cho các giám mục và các linh mục, quyền thay mặt Ngài để giáo huấn, cai quản và thánh hóa; Ngài không hiện diện bằng thể lý để làm phép lạ cho người đói ăn người khát uống, nhưng Ngài hiện diện trong chính chúng ta, thúc đẩy chúng ta thực hành đức ái với tha nhân...

Con người ta ai cũng có một quả tim bằng thịt, bởi vì bằng thịt nên nó biết chạnh lòng trước những đau khổ của tha nhân và của anh chị em; quả tim này biết xót xa trước những cảnh trái ngang cuộc đời của con người; quả tim này, bởi vì nó được cấu tạo bằng thịt và máu, cho nên nhịp đập của nó càng nhanh hơn khi đứng trước những cảnh đói nghèo của tha nhân.

Một em bé với năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ là hình ảnh rất sống động cho đức tin của chúng ta, và cho tình thương bác ái của chúng ta đối với anh chị em đang sống trong nổi bất hạnh nghèo đói. Chỉ là một em bé nhưng lòng quảng đại thì rất lớn khi em biết chia sẻ với mọi người, chỉ năm chiếc bánh và hai con cá nhưng đã biến thành hơn năm ngàn khẩu phần ăn cho hơn năm ngàn người ăn no nê.

Ngày hôm nay tinh thần quảng đại của em bé vẫn ở trong chúng ta khi chúng ta “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống”, mỗi một người trong chúng ta đều trở nên một em bé ngày xưa ấy, đem khẩu phần ăn mà mình có được chia sẻ với tha nhân, với người nghèo bất hạnh, thì phép lạ bánh hoá nhiều sẽ tái diễn ngay trong xã hội này. Chỉ cần mỗi người một tấm lòng bác ái, mỗi ngừơi một chén cơm, mỗi người một đồng bạc, nếu cả thế giới đều như thế thì không những chỉ có năm ngàn người ăn mà là cả tỉ tỉ người được ăn no nê. Đó chính là phép lạ của tình yêu liên đới trong Đức Chúa Giê-su, đó là phép lạ giữa tình người với nhau, và hơn nữa đó chính là Đức Chúa Giê-su hoá thân trở thành chúng ta để chăm lo cho mọi người.

2.   Lương thực phần hồn.
Mỗi ngày phép lạ bánh hoá nhiều đều diễn ra trong thánh lễ trên bàn thờ, chỉ một tấm bánh nhưng nuôi sống linh hồn cả tỉ người trên mặt đất, một phép lạ vĩ đại làm cho các thiên thần hết mục cung kính và thờ lạy khi linh mục đọc lời truyền phép “Này là Mình Thầy...Này là Máu Thầy...”

Càng kinh khiếp hơn khi phép lạ này được thực hiện bởi tay người phàm, bởi tay những con người tội lỗi bất toàn, đó là các linh mục của Đức Chúa Giê-su.

Mỗi ngày chúng ta đều được ăn no nê bánh bởi trời, bánh này là do hoa màu ruộng đất, do lao công của con người mà có, nhưng nhờ sự chết và sống lại của Đức Chúa Giê-su, nhờ quyền năng Thánh Thần, đã trở nên lễ vật hiến tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa Cha và trở nên của ăn uống nuôi sống linh hồn chúng ta. Nơi bí tích này, chúng ta được bồi dưỡng thân thể và linh hồn, để chúng ta tiếp tục sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho mỗi người chúng ta là “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống”.

Ai coi thường bí tích Thánh Thể và ai không muốn tham dự Bánh Hằng Sống thì không có sự sống của Đức Chúa Giê-su trong mình, và đương nhiên họ cũng không thể nào nhìn thấy Ngài trong người anh em bất hạnh, và càng không thể trở thành người thay mặt Chúa mà ban phát cóm bánh cho tha nhân, cho người bất hạnh.

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong một xã hội phồn vinh về vật chất, nhưng tinh thần Ki-tô giáo thì quá nghèo, cho nên chúng ta chưa thấy chạnh lòng trước những đau khổ của tha nhân, trong thánh lễ này, xin Chúa ban cho chúng ta có tâm hồn quảng đại để sống như Chúa dạy: yêu tha nhân như chính mình, để mỗi lần chúng ta tham dự tiệc thánh thiên quốc, đều nhìn thấy rõ những nhu cầu của tha nhân mà giúp đỡ.


Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.