Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2020

Chúa nhật 4 Mùa VọngCHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

 

Tin mừng: Lc 1, 26-38.

“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.”

 

Bạn thân mến,

Lời hứa trước đây trong vườn địa đàng -sau khi nguyên tổ loài người phạm tội- của Thiên Chúa, đang được thực hiện với lời chào hỏi của thiên sứ Gáp-ri-en với Đức Mẹ Ma-ri-a: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà.” Không vui sao được khi mà dân Do Thái qua hàng ngàn năm mong đợi vị cứu tinh đến; không vui sao được khi mà người Do Thái bị áp bức bởi nhà cầm quyền Rô-ma; không vui sao được khi mà lời hứa của Thiên Chúa ngàn năm trước nay đã thực hiện giữa loài người...

Và hôm nay bạn và tôi cũng đang vui mừng vì ngày kỷ niệm lễ lớn của nhân loại sắp đến, lễ Đức Chúa Giê-su giáng sinh, ngày lễ mà Giáo Hội mời gọi bạn và tôi, cũng như tất cả những người Ki-tô hữu khác phải chuẩn bị thật nghiêm chỉnh trong tâm hồn, cũng như chuẩn bị thật đẹp bên ngoài để đón Ngài đến, bởi vì Ngài đến không phải để lên án, nhưng là để cứu thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi của ma quỷ, và dẫn đường cho chúng ta đi về nhà Cha trên trời.

Tâm hồn bạn đang vui mừng, đang hòa với niềm vui cùng Giáo Hội địa phương, bạn đang góp tay vào trang hoàng nhà thờ, làm hang đá, cắm hoa, dọn vệ sinh nhà thờ sạch sẽ.v.v...để niềm vui được nhân lên khi phục vụ nhà Chúa, đó chính là niềm vui mà thiên sứ báo tin cho Đức Mẹ Ma-ri-a: mừng vui lên, Đấng đầy ơn phúc. Nhưng hạnh phúc và hân hoan nhất, chính là bạn và tôi hãy noi gương Đức Mẹ Ma-ri-a, đem Chúa Giê-su trong lòng mình đi phục vụ tha nhân như món quà Chúa tặng cho họ và cho bạn và tôi.

Bạn thân mến,

Bạn và tôi đang vui mừng chuẩn bị đón Chúa đến, không những đến trong tâm hồn, mà còn chờ đợi Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang Thiên Chúa, bởi vì lần thứ nhất nơi hang đá Bê-lem, sự giáng thế của Đức Chúa Giê-su đã mở đầu cho một kỷ nguyên tha tội, kỷ nguyên của lòng thương xót Thiên Chúa, và nơi sự giáng lâm lần thứ hai trong vinh quang, và nhất là chuẩn bị Ngài đến trong ngày cuối của cuộc đời chúng ta, chính Ngài sẽ như vị quan tòa xét xử chúng ta sử dụng ân sủng của Ngài như thế nào trong cuộc sống.

Khi vui mừng chờ đón ngày kỷ niệm Con Thiên Chúa làm người, bạn và tôi cũng vui mừng chuẩn bị Ngài đến trong vinh quang Thiên Chúa để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ma-ra-na-tha, lạy Đức Chúa Giê-su xin hãy đến.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

-------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info