Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Chúa nhật 26 thường niênCHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng : Mc 9, 38-43.45.47-48
“Ai không chống lại chúng ta, là ủng hộ chúng ta. Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”.

Anh chị em thân mến,
Chống và ủng hộ là chuyện tất nhiên phải có của đời sống cộng đoàn cũng như trong một tập thể, chống và ủng hộ là bày tỏ quan điểm của mỗi người với một ý kiến, cho nên đó là chuyện thường tình của con người, bá nhân bá tính.

Đức Chúa Giêsu không hề rao giảng việc ủng hộ tội ác hay ủng hộ làm điều ác và tội lỗi, nhưng ủng hộ việc làm chính đáng của Ngài và của các tông đồ, mà việc làm chính đáng mà Ngài và các tông đồ đang làm chính là công việc bác ái và phục tha nhân mà người Do Thái chưa từng thấy được nơi các kinh sư, các thầy luật sĩ và những người biệt phái của họ. Nếu họ làm như Đức Chúa Giê-su và các tông đồ đã làm, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người ủng hộ họ và tôn họ làm đấng tiên tri, nhưng họ đã chống lại việc Đức Chúa Giê-su đang làm và đang rao giảng...
Có rất nhiều lần trong cuộc sống chúng ta đã phản đối, đã “đì”, đã trù giập người anh em chị em chúng ta, vì một lý do đơn giản là họ không ủng hộ việc chúng ta làm.

Trong cuộc sống chúng ta chống nhiều hơn là ủng hộ, bởi vì cái tôi của chúng ta quá lớn, lớn hơn cả lý trí và lương tâm của mình, cho nên chúng ta chỉ thấy được cái khuyết điểm của người anh em mà không nhìn thấy cái ưu điểm của họ :
Chúng ta chống vì họ nghèo,
Chúng ta chống vì họ quá hiền lành,
Chúng ta chống vì họ hay nói sự thật,
Chúng ta chống vì việc làm ngay thẳng của họ là cái gai trong mắt của mình.
Chúng ta chống vì họ được nhiều người ủng hộ.
Chúng ta chống vì chúng ta kiêu ngạo.
Chúng ta chống vì họ không về phe với mình...
Nhưng chúng ta lại ủng hộ những ai về phe với mình mặc dù họ làm sai trái; chúng ta ủng hộ vì họ là bạn bè thân thiết của mình tuy rằng họ đã làm không đúng sự thật; chúng ta ủng hộ vì hoàn cảnh của họ giống hoàn cảnh của mình đang hối lộ tham nhũng; chúng ta ủng hộ vì tâm hồn của chúng ta cũng đang hậm hực tức tối vì quyền lợi bị mất đi...

Anh chị em thân mến,
“Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi”, “tay anh” chính là bạn bè của anh, bạn bè làm cớ cho anh vấp ngã thì dứt tình bạn với họ, vì thà rằng không có bạn bè để được vào Nước Trời, còn hơn có người bạn xấu ấy để rồi cả hai sa hoả ngục; “tay anh” cũng chính là những cái mà anh yêu thích: xe cộ, áo quần, tiền bạc.v.v... thà không có xe cộ để được vào Nước Trời, hơn là có xe cộ rồi chạy long nhong đến quán cà-phê ôm, đến những nơi không đáng đến để rồi gây cớ vấp phạm cho người khác; thà không có lụa là gấm vóc, giàu sang phú quý để vào Nước Trời với bộ áo quần vải thô nhưng thơm tho sạch sẽ, hơn là có đầy đủ xa hoa thế gian mà xuống địa ngục...

Anh chị em thân mến,
Ở đời, có khi làm đúng cũng bị chống mà làm sai lại được ủng hộ, bởi vì thế gian chứ không phải là thế ngay, bởi vì con người ta ai cũng có cái tôi ích kỷ, ai cũng có cái tôi tham lam, ai cũng có phe cánh của mình.

Chống đối hay ủng hộ là việc của người khác, nhưng hết lòng chu toàn bổn phận vì Chúa vì anh chị em là việc của chúng ta –người Ki-tô hữu- cứ thế mà tiến lên, có Thiên Chúa ủng hộ chúng ta là được rồi.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.