Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Chúa nhật 2 thường niên (C)CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Ga 2, 1-11.
“Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê”.

Bạn thân mến,
Khi tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm tốt, bạn thường làm việc với thái độ hăng say nhiệt tình để chứng tỏ sự yêu thích nghề của bạn, và có lúc, bạn làm việc để chứng minh tài năng của bạn cho mọi người biết, đó là một điều tốt đẹp cho giới trẻ hôm nay...
Đức Chúa Giê-su cũng như bạn, việc đầu tiên mà Ngài làm để cho mọi người -nhất là các môn đệ- biết Ngài chính là Đấng Mes-si-a đến trong thế gian, khi Ngài làm phép lạ biến nước thành rượu ngon, để gia đình và cô dâu chú rể thêm vui. Đó không phải vì Đức Chúa Giê-su kiêu ngạo, nhưng có ba lý do để Ngài làm phép là đầu tiên này:
1.      Vâng lời Đức Mẹ Ma-ri-a.
Sự vâng lời này cho chúng ta thấy có sự liên hệ mật thiết tình mẫu tử giữa Đức Mẹ Ma-ri-a và Đức Chúa Giê-su, là mẫu gương cho những người làm con trong gia đình.
2.      Mặc khải cho môn đệ biết Ngài là Đấng Mes-si-a.
Để củng cố đức tin cho các tông đồ khi các ông đi theo làm môn đệ của Ngài, phép lạ mà Đức Chúa Giê-su đã thực hiện trong tiệc cưới Ca-na là dấu hiệu cho các môn đệ biết Ngài chính là Đấng muôn dân trông đợi.
3.      Yêu thương người.
Điều răn mới của Đức Chúa Giê-su là: an hem hãy yêu thương nhau. Và Ngài đã thực hiện điều răn yêu thương này cách trọn vẹn và triệt để…
Theo chân Đức Chúa Giê-su, cũng với ba lý do trên đây, khi bạn làm việc hăng say tích cực chính là một cách “mặc khải” cho mọi người biết bạn là một người Ki-tô hữu; không phải vì khoe khoang, nhưng là để chứng tỏ bạn là một trong những người anh em của mọi người; không phải để được khen ngợi, nhưng là để họ thấy công việc của bạn và sau đó nhận ra Đấng Mes-si-a đang ở trong bạn.
Phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Giê-su làm tại Ca-na miền Ga-li-lê-a trong tiệc cưới, cũng sẽ tiếp tục xảy ra ngày hôm nay nơi bạn, khi bạn vâng lời Chúa, tìm kiếm Chúa qua Thánh Kinh qua cuộc sống, và phục vụ tha nhân.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.