Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Chúa nhật 4 mùa vọngCHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Tin mừng: Lc Mt 1, 18-24.
“Đức Giê-su sinh làm con bà Maria. Bà đã thành hôn với ông Giu-se, con cháu Đa-vít.”

Bạn thân mến,
Thời nay có nhiều người không tin Đức Chúa Giê-su là một con người thật sự, họ nói rằng Ngài chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những người công giáo cuồng tín bịp bợm. Thế nhưng, thánh Mát-thêu trong bài Phúc Âm hôm nay kể rất rõ ràng gia phả của Đức Chúa Giê-su cho chúng ta nghe: bà Ma-ri-a là người đã cưu mang Ngài là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, và ông Giu-se là cha nuôi của Ngài.

Người ta không hiểu hay cố tình bóp méo lịch sử thì mặc kệ họ, nhưng bạn và tôi và những người Ki-tô hữu khác trên khắp thế giới đều tin rằng: Đức Chúa Giê-su là con người thật và là Thiên Chúa thật, Ngài đã xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta, trả lại cho chúng ta ơn làm con của Thiên Chúa, và nhờ đức tin vào Ngài mà chúng ta trở nên những sứ giả hòa bình cho tha nhân.

Nhờ tin vào Đức Chúa Giê-su mà cuộc sống của bạn thay đổi hoàn toàn, nhờ biết Đức Chúa Giê-su mà bạn và tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, và vì tin vào Đức Chúa Giê-su mà những người chung quanh chúng ta sống vui vẻ hơn, vì chính họ nhìn thấy Đức Chúa Giê-su đang sống trong những người Ki-tô hữu.

Chỉ còn vài ngày nữa là cả thế giới hân hoan mừng lễ Ngôi Hai Thiên Chúa -Đức Chúa Giê-su- giáng sinh làm người, bạn có quà tặng cho Hài Nhi Giê-su chưa, Ngài cũng là một con người thích quà tặng có ý nghĩa lắm đó, riêng quà tặng của tôi tặng Ngài là quyết tâm làm tròn bổn phận một mục tử của mình trong vui vẻ, để trở nên một đầy tớ vô dụng của Ngài trong cuộc sống của mình.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.