Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2023

Chúa nhật 19 thường niên

 
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng: Mt 14, 22-23.

Xin Ngài truyền cho con đi trên mặt nước mà đền với Ngài.”

 

Bạn thân mến,

Đức tin mạnh mẽ thường đạt được những kết quả tốt và bất ngờ, nó làm cho chúng ta mau mắn nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đức tin cũng cần phải được thử luyện qua những gian nan khốn khó mà chúng ta thường gặp phải hằng ngày, bởi vì chỉ có thử thách, gian nan, bắt bớ thì đức tin mới lớn lên và phát triển...

     Bạn và tôi đều là những Phê-rô thứ hai rất hăng say với Lời Chúa khi mới tiếp xúc học hỏi, nhưng rồi vì những đòi hỏi của vật chất, sự gian lận dối trá của người này người nọ mà chúng ta cảm thấy Lời Chúa không còn linh nghiệm nữa, thế là chúng ta bị chìm trong cơn sóng biển trần gian; bạn và tôi đều là những Phê-rô mau mắn nhận ra thánh ý của Chúa trong các biến cố của cuộc sống, nhưng rồi sự mau mắn này đã trở thành nỗi hoài nghi khi có những linh mục và tu sĩ –là những người được tuyển chọn- như những tảng đá cản đường phát triển đức tin của mình bằng những lời đe dọa, chỉ trích với tâm hồn kiêu ngạo không thông cảm và khiêm nhường...

Thánh Phê-rô cầu xin Đức Chúa Giê-su cho ngài được đi trên mặt nước để đến với Chúa, đó chính là một biểu hiện của một người có lòng tin mau mắn vào Đức Chúa Giê-su. Mặt nước với những cơn sóng chính là trần gian với những biến cố đau thương thử thách, cầu xin để đi dến với Chúa trong giai đoạn này chính là một hành động can đảm và yêu thương.

Bạn và tôi đang sống giữa trần gian với nhiều đau khổ, thất vọng và có khi mất phương hướng vì có quá nhiều cám dỗ của thế gian, có quá nhiều bất công và đau khổ. Cũng có lúc bạn và tôi cầu xin cho mình vượt thắng những điều ấy để đến với Chúa, nhưng rồi vì đức tin không đủ mạnh, vì thiếu kiên trì trong cầu nguyện mà chúng ta –như thánh Phê-rô- bị chìm trong tội lỗi và những cạm bẫy của thế gian.

Bạn thân mến,

Hãy cầu xin đến với Chúa trong cơn gian khổ hay khi gặp thử thách, chứ đừng cầu xin Chúa cất khỏi những đau khổ thử thách rồi mới đi đến với Chúa...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

------------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info 

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


50.   CƯỚP NHẦM EM GÁI VỢ

        Hai nhà nọ có con trai con gái, thông qua bà mối kết hợp làm thông gia.

        Vì nhà trai nghèo nhà gái giàu nên nhà trai sợ “đêm dài nhiều mộng”, thế là chọn một ngày để cưỡng hôn thành thân  rồi cõng con gái người ta mà chạy, chẳng ngờ cõng nhầm em gái vợ.

        Nhà gái gấp gáp đuổi theo la lớn:

-      “Cướp nhầm rồi !”

        Em gái vợ bị cõng trên lưng vội vàng nói:

-      “Đừng nghe nó, không nhầm đâu không nhầm đâu ! Chạy mau lên, chạy mau lên !”

                                                        (Quảng Tiếu phủ)

 

Suy tư 50:

        Cưỡng hôn thì cũng giống như ăn cướp vậy.

        Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô và thuộc về Ngài, cho nên có thể nói là chúng ta đã “kết hôn” với Ngài và chỉ thuộc về Ngài mà thôi, đó là một hồng ân và diễm phúc lớn của chúng ta –những người Ki-tô hữu.

        Ma quỷ thường đi “cưỡng hôn” bắt ép chúng ta phạm tội,  lương tâm lên tiếng kêu gọi chúng ta chống lại ma quỷ, nhưng nó vẫn thành công vì chúng ta đã khuyến khích và cổ võ nó : “Đừng nghe nó (lương tâm), phạm tội đi phạm tội đi...”

        Có một vài người Ki-tô hữu biết rằng mình bị ma quỷ “cưỡng hôn” sống với nó trong tội, nhưng vẫn cứ hãnh diện với mọi người vì nghĩ rằng : hưởng thụ cho sướng cái thân, tội gì chứ ?

        Tội nghiệp thay cho người bị ma quỷ “cưỡng hôn” mà vẫn sống vui vẻ !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)