Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2021

Lễ Đức Chúa Giê-su chịu Phép Rửa

 


LỄ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

 

Tin mừng: Mc  1, 7-11.

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.”

 

Bạn thân mến,

Trong thân phận làm người, Đức Chúa Giê-su đã trở thành mẫu gương khiêm hạ tuyệt vời cho chúng ta, khi Ngài chịu phép rửa nơi sông Gio-đan, mặc dù Ngài không cần sám hối ăn năn, bởi vì Ngài là Đấng vô tội đang hiện diện giữa những người tội lỗi để trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong tâm tình ấy, bạn và tôi suy niệm về câu Lời Chúa trên đây:

1.      Con là Con yêu dấu của Cha...

Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Ngài, nhưng từ thuở tạo thiên lập địa đến nay, Thiên Chúa chưa gọi ai là con yêu dấu của mình, ngoại trừ một mình Đức Chúa Giê-su. Bởi vì sự vâng lời và hy sinh của Ngài đã làm cho khuôn mặt của yêu thương của Đức Chúa Cha được tỏ hiện nơi nhân loại; bởi vì Đức Chúa Giê-su là trưởng tử của Đức Chúa Cha và là anh cả của nhân loại dám hy sinh mạng sống của mình để cho những đàn em qua muôn thế hệ được sống; bởi vì tự cung lòng Đức Chúa Cha, Ngài đã hiện hữu với Cha ngay từ thưở hằng có đời đời, là hình ảnh vô hình của Cha hiện diện trước mặt nhân loại...

2.      Cha hài lòng về con.

Một đứa con biết vâng lời cha mẹ, biết nhìn thấy yêu thương và hy sinh của cha mẹ đối với bản thân mình, thì luôn làm đẹp lòng cha mẹ, đó chính là người con làm đẹp mặt nở mày cha mẹ mình nhất.

Đức Chúa Cha đã hài lòng về Con Một của mình –Đức Chúa Giê-su- vì sự hy sinh cao cả của Ngài cho nhân loại, cho phần rỗi đời đời của mỗi người trong chúng ta, sự hy sinh này đẹp như là của lễ toàn thiêu, mà Đức Chúa Giê-su phải hiến dâng trẹn thánh giá đã làm đẹp lòng Đức Chúa Cha mọi đàng.

Nhưng có một lý do quan trọng khác mà Đức Chúa Cha xác thật Đức Giê-su là con yêu dấu của mình, đó là Cha đem Con giới thiệu công khai cho nhân loại biết khi Ngài chuẩn bị công khai rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Ngài chính là Đấng cứu độ nhân loại, là nguồn mạch sự sống đời đời, ai tin vào Ngài thì đồng thời cũng tin vào Chúa Cha, ai yêu mến Ngài thì cũng sẽ yêu mến Chúa Cha.

Bạn thân mến,

Ngày lễ Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa, làm cho bạn và tôi nhớ lại bản thân mình đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội để trở thành con cái của Thiên Chúa, để trở nên môn đệ của Đức Chúa Giê-su, và như thế bạn và tôi đều có bổn phận loan báo tin vui Nước Trời cho mọi người biết, loan báo tin mừng bình an của Đức Chúa Giê-su cho mọi người chung quanh chúng ta. Nhưng có lúc nào bạn và tôi hồi tâm suy nghĩ đến hồng ân to lớn ấy mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta không ? Chúng ta có lấy cuộc sống của mình để giới thiệu và làm chứng cho tình yêu của Ngài giữa cuộc đời này không ?

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

-----------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info