Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Chúa nhật 2 thường niên (A)CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 1, 29-34.
“Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian.”

Bạn thân mến,
Thánh Gioan Tiền Hô hôm nay –trong bài Tin Mừng này- đã giới thiệu Chúa Giê-su cho hai môn đệ của mình, lời giới thiệu của ngài làm cho hai môn đệ hiểu rõ hơn về sứ mệnh cứu chuộc loài người của Đức Chúa Giê-su: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Lời giới thiệu quá đầy đủ về thân phận và tư cách của một con người, khiến cho hai môn đệ hiểu rất minh bạch, và lập tức từ giã thầy của mình để đi theo làm môn đệ của Đấng được gọi là Chiên Thiên Chúa –Chúa Giê-su.

Có nhiều người biết bạn, vì được bạn giới thiệu; có nhiều người biết đến người yêu của bạn, vì bạn đã giới thiệu với họ; có nhiều người biết được nơi làm việc của bạn, vì bạn đăng quảng cáo với những hàng chữ xanh đỏ rất nổi bật, nhưng cũng có rất nhiều người không biết bạn là người Ki-tô hữu, bởi vì chính bạn không giới thiệu cho mọi người biết, hoặc là, vì bạn chưa thực sự sống tâm tình của người Ki-tô hữu trong cuộc sống của mình nên không ai biết bạn là môn đệ của Đức Chúa Giê-su.

Bạn thân mến,
Thánh Gioan Tiền Hô thực sự không biết Đức Chúa Giê-su là ai, nhưng chính nhờ Thánh Thần giới thiệu, và qua ngôn hành của Đức Chúa Giê-su mà ngài biết được Đức Chúa Giê-su là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian.

Có rất nhiều người chung quanh bạn không biết Đức Chúa Giê-su là ai, nhưng nhờ cách sống đúng tinh thần Phúc Âm của bạn mà họ biết được Ngài là Thiên Chúa làm người, biết được bạn chính là người Ki-tô hữu, là sứ giả của yêu thương và phục vụ.

Tìm mọi phương thế để giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho mọi người là bổn phận của mỗi người Ki-tô hữu, nhưng phương thế hữu hiệu nhất chính là làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình với tất cả tấm lòng yêu mến Chúa và tha nhân.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

Lễ Đức Chúa Giê-su chịu phép RửaLỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Tin mừng: Mt 3, 13-17.
“Chịu phép rửa xong, Đức Giê-su thấy Thần Khí Thiên Chúa đến ngự trên Người.”

Bạn thân mến,
Câu Lời Chúa trên đây có làm cho bạn suy nghĩ nào không, chứ riêng tôi thì có suy nghĩ như thế này:

1.      Ân sủng của bí tích Rửa Tội thật là vô cùng lớn lao, mà có khi trong cuộc sống chúng ta quên mất không biết cảm tạ Thiên Chúa, ân sủng đó là: làm cho chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa, và tha tội nguyên tổ cũng như những tội mà chúng ta đã phạm trước khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội.

Bí tích Rửa Tội cũng dìm chúng ta trong nước, không phải nước của sông Gio-đan, nhưng là nước được thánh hóa bởi quyền năng Thiên Chúa, nước này đủ sức rửa sạch tội lỗi của chúng ta, và trả lại cho chúng ta ơn làm con Thiên Chúa, qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-su. Đó chính là hồng ân cao quý nhất mà Chúa Giê-su có thể ban cho chúng ta, do đó mà Chúa Cha cũng nói với chúng ta như đã nói với Chúa Giê-su: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con.” Chúa Cha không hài lòng sao được khi chính Con Một của Ngài đã vì chúng ta mà chết trên thập giá !

2.      Chúa Giê-su chịu phép rửa xong, Thần Khí Thiên Chúa ngự trên Ngài để từ đó Ngài công khai rao giảng tin mừng Nước Trời cho mọi người.

Bạn và tôi cũng như thế, chúng ta có bổn phận rao giảng Tin Mừng cho mọi người, bởi vì ân sủng của bí tích Rửa Tội không phải là một trò đùa, hay như một bùa phép làm cho có lệ, nhưng là một dấu chỉ được sai đi, một tác động của Chúa Thánh Thần để chúng ta trở nên chứng nhân trung thành của Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay.

Bạn thân mến,
Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa là chấm dứt mùa giáng sinh, cũng có nghĩa là chúng ta đem mầu nhiệm giáng sinh ấy làm nền tảng để làm chứng có một Đấng Cứu Thế đã đến trong thế gian, Ngài đã sống và đã chia sẻ thân phận với con người, và vì yêu thương nên Ngài đã chịu khổ hình thập giá, đã chết đã sống lại và đã lên trời.

Đấng Cứu Thế ấy vẫn hằng ngày hiện diện với Giáo Hội với chúng ta qua bí tích Thánh Thể, và chúng ta sẽ là những chứng nhân của Ngài...


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.