Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2023

Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

     


CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin mừng: Ga 20, 19-23.
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Bạn thân mến,
Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ, là làm trọn lời hứa của Đức Chúa Giê-su đã hứa với các môn đệ của mình trước khi về trời: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Và chính Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su đã được xây dựng trên nền tảng của lời hứa này, bởi vì Đức Chúa Thánh Thần đến để kiện toàn và khai sinh Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su ở trần gian này: một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đó chính là nền tảng làm nên sự bền vững của Giáo Hội Công Giáo, mà trước hết chính là do sự dạy dỗ và hướng dẫn của Đức Chúa Thánh Thần.
- Đức Chúa Thánh Thần làm cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo Hội trở nên một, như Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Chúa Cha: Lạy Cha, xin cho chúng nó nên một.
- Đức Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hóa, Ngài đến để làm cho Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su được trở nên thánh thiện, dù rằng, Giáo Hội đang trên đường đi về Nước Trời.
- Đức Chúa Thánh Thần đến, chính Ngài sẽ sai phái các sứ giả ra đi khắp thiên hạ, để làm cho mọi người tin và trở thành môn đệ của Đức Chúa Giê-su.
- Đức Chúa Thánh Thần là thầy dạy chân lý, chính Ngài đã làm cho các thánh tông đồ hiểu rõ lời của Đức Chúa Giê-su, và qua lời dạy dỗ của các ngài mà các tín hữu được tham dự vào giáo lý chính thống được truyền lại cho đến khi Chúa lại đến.
Có lúc nào bạn suy nghĩ về những điều kỳ diệu trên của Giáo Hội Công Giáo không ? Giáo Hội mà bạn đang tin và đi theo, không phải tin và đi theo ông cha sở hay bất cứ người nào, nhưng là tin và đi theo Đức Chúa Giê-su, Đấng mọi ngày hiện diện trong Giáo Hội, mà đặc biệt nhất chính là hiện diện trong hy tế Mi-sa.
Bạn đã lãnh nhận ân sủng của Đức Chúa Thánh Thần, tức là bảy hông ân cao quý, để bạn đủ khả năng làm chứng cho Đức Chúa Giê-su, đủ khả năng chiến đấu với tội lỗi, và đủ khả năng để làm cho người khác trở thành môn đệ của Ngài . Bạn có lúc nào nghĩ như thế không ? Nếu bạn hằng ngày nghĩ như thế, thì chính Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tâm hồn của bạn đấy, để bạn dùng lời nói và hành động của mình mà rao truyền chân lý Phúc Âm cho mọi người.
Bạn thân mến,
Nhờ tính duy nhất của Giáo Hội, mà bạn và tôi nhận ra Đức Chúa Thánh Thần đang ở với Giáo Hội; nhờ sự thánh thiện của Giáo Hội, mà bạn và tôi –qua ân sủng của Đức Chúa Thánh Thần- nhìn rõ khuôn mặt thánh thiện của Đức Chúa Giê-su; nhờ tính phổ quát của Giáo Hội, mà bạn và tôi cũng như những người đã lãnh bí tích Rửa Tội được sai đi làm chứng cho Đức Chúa Giê-su; nhờ tính tông truyền của Giáo Hội, mà bạn và tôi được diễm phúc múc lấy nguồn giáo lý tinh tuyền nơi các thánh Tông Đồ qua Giáo Hội.
Tất cả những điều trên là một hồng ân to lớn mà Chúa dành cho bạn và tôi, điều quan trọng hơn là bạn và tôi hãy để Đức Chúa Thánh Thần làm việc trong tâm hồn mình, và nghe theo lời của Ngài hướng dẫn.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.
留言
分享

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


93.   CÓ HAY KHÔNG CÓ BỐ MẸ

Có đứa con nọ, mỗi khi ông bố ra khỏi nhà thì để hắn ta ở nhà giữ cửa tiệm.

Không lâu sau, có người đến mua hàng, hỏi:

-      “Tôn ông có không ?

Đứa con nọ trả lời:

-  “Không có”.

-  “Tôn đường có không ?”

-       “Không có”.

Buổi tối, ông bố về nhà thì biết được chuyện này bèn nói với con:

-         “Tôn ông chính là ba đây, tôn đường chính là má con đấy, sao con lại nói là không có chứ ?”

Đứa con nọ nghe lời trách mắng thì rất phiền não, nói:

-         “Ai mà biết được bố mẹ hai người đều có thể bán chứ ?”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 93:

        Người mua hỏi trỏng trỏng, người bán là thằng nhỏ ngu ngơ thì làm sao mà hiểu được ý tứ, cho nên không nên trách đứa con ngờ nghệch của mình.

        Có những người lớn ỷ mình giỏi giáo lý nên đem chuyện giáo lý “cao siêu mầu nhiệm” ra hỏi trẻ em, trẻ em không trả lời được thì chê là dốt giáo lý, chê cha mẹ không dạy dỗ và có khi trách mắng chúng nó.

        Với trẻ em thì đừng đem cái hiểu biết cao siêu của mình ra mà khoe khoang, với người “trình độ kém” thì nên đem cái biết của mình ra thực hành mới mong họ hiểu, với người chậm hiểu thì đừng nói lóng nói quanh co, nhưng nên dùng câu cách bình dị, như thế mới đúng là người học nhiều hiểu rộng.

        Cần phải khiêm tốn với tất cả mọi hạng người thì mới trở nên người của mọi người.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 


Thứ Năm, 25 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


92.   MUA CON TÊ TÊ (con trút)

Có hai thầy thuốc cùng đi phố thấy có người xách một giỏ cá hấp và con ba ba đi bán.

Thầy thuốc thứ nhất chỉ giỏ cá hấp nói:

-      “Bán cho tôi con rắn đen nhọn này.”

Thầy thuốc thứ hai cười nhạo nói:

-         “Ngay cả cá hấp mà cũng không nhận ra”, nói xong liền chỉ con ba ba và nói: “Tôi mua con trút này vậy !!!”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 92:

        Kiến thức phổ thông rất là cần thiết cho mọi người, đối với thầy thuốc thì càng cần thiết hơn, không một thầy thuốc nào lại hồ đồ đến nổi nói con ba ba là con trút, cũng không thầy hồ đồ nói cá hấp là con rắn đen nhọn, bởi vì như thế thì chỉ có chế lầm thuốc hại bệnh nhân...

        Giáo lý căn bản đối với người Ki-tô hữu rất cần thiết, do đó mà không lạ gì mà Giáo Hội bắt buộc các trẻ em đến tuổi khôn thì phải học giáo lý để được rước lễ vỡ lòng, hoặc lãnh nhận bí tích Thêm Sức.v.v....

        Không ai tin chúng ta là người Ki-tô hữu khi chúng ta không biết làm dấu Thánh Giá đơn cũng như làm dấu Thánh Giá kép; cũng không ai tin chúng ta là người Ki-tô hữu khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha trật lên trật xuống, và người ta càng hồ nghi hơn nữa khi chúng ta không hiểu giáo lý căn bản của đạo Công Giáo...

        Thầy thuốc không có kiến thức căn bản nói con ba ba là con trút, nói giỏ cá hấp là con rắn là bởi vì làm biếng học hành nghiên cứu, hoac95 là học qua loa mà thôi.

        Trẻ em không biết giáo lý căn bản thì không phải lỗi tại nó, nhưng là tại cha mẹ không quan tâm đến đời sống đức tin của con cái khi chúng còn nhỏ, lỗi này không những cha mẹ phải gánh chịu mà còn làm hại đến linh hồn của con cái nữa, khốn nạn thay !!


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


91.   KHÔNG CẦM KHÔNG THÚ

Phượng hoàng mừng lễ thọ có hàng trăm con chim đến triều bái, nhưng có một con dơi sống lẻ loi không đến.

Phượng hoàng trách mắng:

-         “Địa vị của ngươi là ở trong tay ta, tại sao ngạo mạn vô phép ?”

Con dơi trả lời:

-         “Tôi có chân thuộc loại thú, tại sao lại đến triều bái ông ?”

        Qua được một lần, thì kỳ lân tổ chức sinh nhật, lại có trăm thú đều đến chúc mừng, con dơi vẫn cứ không đi, kỳ lân cũng trách cứ nó.

        Con dơi nói:

-         “Tôi có cánh thuộc loại cầm, tại sao lại đến chúc mừng ông ?”

        Sau đó, kỳ lân và phượng hoàng hội kiến với nhau, thảo luận đến vấn đề này thì ta thán:

-         “Nếu hôm nay phong khí trên thế gian này quá xấu, mà sinh ra loại không thú không cầm này, thì thật là không thể chịu nổi nữa rồi !”

                                                                        (Tiếu phủ)

 

Suy tư 91:

        Con dơi nói mình loài thú vì không phục con phượng hoàng hách dịch, nó cũng chịu không nổi cái “bề trên” của con kỳ lân nên nói mình là loài cầm.

Con phượng hoàng thua lý con dơi vì con dơi nói mình có chân thuộc loại thú, con kỳ lân cũng “nhức óc” vì con dơi nói mình có cánh thuộc loài cầm...

Thực ra vấn đề ở chỗ là nếu con phượng hoàng không ỷ ta đây là vua của loài chim, và con kỳ lân không hạch hỏi thì con dơi sẽ vui vẻ đến mừng thượng thọ của phượng hoàng và sinh nhật của kỳ lân.

Con người ta quý trọng hơn loài cầm thú vạn vạn lần và do đó cũng rất dễ dàng thông cảm với nhau hơn, bởi vì con người có một quả tim biết thông cảm và yêu thương; nhưng quyền hành, danh vọng và vật chất đã làm cho một số người trở thành phượng hoàng, kỳ lân để hạch sách và hạ bệ những người thấp cổ bé họng, do đó mới có đấu tranh và chiến tranh...

Không ai thích mình trở thành loài thú hay loài cầm, nhưng ai cũng mong muốn và thích người khác đối xử với mình đúng với nhân phẩm của một con người, dù người ấy là ông vua hay bà chúa, bởi vì họ cũng là một con người như mọi người...

Bởi vì Đức Chúa Giê-su đã nói: “Điều gì các con muốn người khác làm cho các con, thì các con cũng làm như thế cho người khác.”      


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


90.   ĐÁNH TRÁO ĐẾ GIÀY

Có một thợ làm giày đã nhiều năm làm giày cho người ta, nhưng chỉ dùng qua có một đế giày mà thôi. Số là như thế này: đế giày sẽ rơi ra ngay khi khách vừa ra khỏi tiệm của ông ta. Ông ta thường đứng chực chờ sau lưng khách đợi cho đế giày rơi ra thì lập tức nhặt lại để huề vốn.

Một hôm, ông ta cùng theo khách về đến nhà nhưng vẫn không thấy đế giày rơi ra, ông ta rất thất vọng, nói:

-      “Vốn của ta đã cụt rồi.”

Ông ta mặt mày ủ dột trở về nhà, vừa về đến hiệu giày thì nhìn thấy đế giày ở trong nhà. Té ra là đế giày đã rớt trong nhà từ trước !

                                                              (Tiếu phủ)

 

Suy tư 90:

        Có những tiệm vàng bạc hay làm thiếu cân lượng của khách hàng; có những tiệm ăn treo đầu dê bán thịt chó; có những người miệng nói “yêu thương” nhưng hành động thì như kẻ thù...

        Đa số là người ta thích đến những tiệm có người công giáo làm chủ, bởi vì người ta đều biết người Ki-tô hữu có một tâm hồn rất ngay thẳng và công bằng không hề lừa dối ai, đó là một nét son của người công giáo.

        Cũng có một vài người Ki-tô hữu cũng “treo đầu dê bán thịt chó” khi họ khoác trên mình cái nhãn hiệu công giáo, nhưng trong cuộc sống thì y như là người không có niềm tin vào Chúa, những người này thường ăn to nói lớn nhưng không muốn bắt tay vào việc, họ thường chỉ trích những người đạo đức là giữ đạo bên ngoài nhưng chính họ là những người rất coi trọng hình thức “treo đầu dê”, mà lòng dạ thì “bán thịt chó” mà không biết xấu hổ với lương tâm.

        Người Ki-tô hữu nếu đánh mất bản chất Ki-tô hữu trong tâm hồn của mình, thì cũng giống như người thợ tham lam làm đế giày dỏm mau rớt ra khỏi chiếc giày vậy !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


89.   CON TẰM SỐNG

Có một thầy thuốc nhưng không hiểu một chút gì về thuốc. Một ngày nọ, đột nhiên có người đến mua thuốc, ông ta mở hòm đựng thuốc ra thì thấy có rất nhiều con mọt, người ấy hỏi:

-      “Đây là những thứ gì ?”

Thầy thuốc đáp:

-  “Là con tằm đó.”

-       “Nếu là con tằm, sao lại là tằm sống?”

Thầy thuốc trả lời:

-      “Bởi vì nó ăn thuốc của tôi !”

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 89:

        Thời nay cũng có nhiều người mang tiếng là thầy thuốc nhưng không biết bốc thuốc, người ta gọi là thầy thuốc dỏm.

        Khi có bệnh thì người ta thường hay tìm đến thầy thuốc hay giỏi để chữa bệnh, người ta đem mạng sống của mình giao cho thầy thuốc, đó là một vinh dự cho người làm thầy thuốc vậy.

        Bệnh phần xác cần thầy thuốc giỏi thì bệnh phần hồn càng cần thầy thuốc giỏi hơn, bởi vì xác mà chết thì còn hồn cứu lại được, nhưng nếu hồn chết mà xác sống thì cũng vô ích mà thôi. Cho nên không cần phải nói hay phải nhắc nhở thì ai cũng biết các thầy thuốc lo bệnh linh hồn là các linh mục vẫn luôn luôn là những thầy thuốc giỏi đáng tin cậy, bởi vì thuốc mà các ngài dùng để chữa lành bệnh nhân chính là Thánh Thể và kinh Mân Côi, bởi vì khi các ngài thi hành sứ vụ thầy thuốc mục tử của mình thì chính là Đức Chúa Giê-su và Đức Mẹ Ma-ri-a làm nơi các ngài vậy.

        Linh mục mà không chăm lo cầu nguyện, trể nãi đọc thần vụ, không lần chuổi Mân Côi, không siêng năng viếng Thánh Thể, không tích cực làm mục vụ như: ngồi tòa, đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, không thăm viếng giáo dân, thì chẳng khác chi thầy thuốc mà không biết bốc thuốc vậy !

Khốn khổ lắm thay !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2023

Mỗi Ngày Một Câu Chuyện

 


88.   QUỶ THĂM THẦY THUỐC NỔI TIẾNG

Diêm vương sai tên tiểu quỷ đến dương gian thăm viếng một thầy thuốc nổi tiếng và nhắc nhở nó:

-         “Nhà nào mà trước cửa không có oan hồn chính là nhà nó đó.”

Tiểu quỷ đến dương gian, đi khắp nơi, nhưng đến nhà thầy thuốc nào cũng có rất nhiều oan hồn tập họp trước cửa nhà. Cuối cùng nó đến một nhà thầy thuốc nọ thì thấy trước cửa nhà của ông ta có một oan hồn đi qua đi lại, tên tiểu quỷ nói thầm :

-         “Nhất định đây là nhà của tên thầy thuốc nổi tiếng.”

Dọ hỏi kỷ càng mới biết đây là nhà thầy thuốc mới treo bảng khai trương ngày hôm qua !

                                                                (Tiếu phủ)

 

Suy tư 88:

        Khai trương treo bảng hiệu mới có một ngày mà thầy thuốc đã làm chết một bệnh nhân, tức là một oan hồn, như vậy tính nhẩm trung bình mỗi năm là có ba trăm sáu mươi lăm bệnh nhân thành oan hồn bu nghẹt trước cổng nhà thầy thuốc, khiếp thật.

        Ma quỷ cũng sẽ ồ ạt đến tìm chúng ta nếu chúng ta không cẩn trọng trong cách ăn ở cho xứng với bậc mình, nó không thèm đi tìm đâu cho mệt xác mà chỉ điểm danh cách sống “ngày hôm qua và ngày hôm nay” của chúng ta là tìm được chúng ta rồi vậy.

        Cách sống “ngày hôm qua và ngày hôm nay” của chúng ta thì như thế này: có một vài thầy sau khi chịu chức linh mục một ngày thì cách sống hoàn toàn thay đổi không còn hiền lành khiêm tốn với mọi người, không còn lễ phép với bậc cha ông trong cách cư xử nữa; có một vài người sau khi làm ăn khá giả thì không còn đi nhà thờ thường xuyên nữa, không còn chan hoà tình cảm hàng xóm nữa...

        Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong đức tin là như thế: dù ngày hôm qua cực khổ hay ngày hôm nay giàu có thì vẫn là giống nhau, tức là vẫn vui vẻ đi dự thánh lễ, sống chan hòa với mới người; cho dù ngày hôm qua còn làm ông thầy đại chủng sinh và ngày hôm nay đã làm linh mục thì cuộc sống cũng vẫn như thế, nghĩa là vẫn sống khiêm tốn nhã nhặn và hòa đồng với hết mọi người, có thay đổi chăng là trách nhiệm nặng nề hơn mà thôi, mà trách nhiệm nặng nề thì đã có Chúa đứng một bên nâng đỡ cho rồi vậy.

        Đừng làm người giàu có “nổi tiếng” như ông phú hộ trong Phúc Âm, (thấy người nghèo đói không giúp đỡ), cũng đừng làm một linh mục “nổi tiếng” như thầy tư tế hoặc thầy Lê-vi trong Phúc Âm (thấy người sắp chết mà không cứu), tuy không có oan hồn quấy nhiểu, nhưng có nhiều tiếng “oán hờn” của giáo dân...

        Ai hiểu thì hiểu !


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư) 

Lễ Chúa Lên Trời

 


CHÚA NHẬT

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Tin mừng: Mt 28, 16-20.

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”

 

Bạn thân mến,

Có lần nào bạn thấy người ta bàn giao quyền lực chưa ? Chằng hạn như bàn giao chức vụ tổng thống, bàn giao chức vụ tư lệnh quân đội, hay là bàn giao những chức vụ khác của chính quyền ? Khi bàn giao, thì người ta bàn giao cách trọng thể có quay phim, có chụp hình, có đọc diễn văn, có chúc mừng với những tràng pháo tay, và cuối cùng thì tiệc liên hoan ở nhà hàng lớn. Nhưng rồi những người được bàn giao chức vụ này chỉ làm được từ bốn năm hoặc tám năm rồi hết.

Nơi miền Ga-li-lê, trên một ngọn núi Đức Chúa Giê-su đã tuyên bố với các môn đệ của mình: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.” (Mt 28, 18b) Cũng có nghĩa là Chúa Cha đã “bàn giao” quyền năng của Ngài cho Đức Chúa Giê-su, cuộc bàn giao không nghi lễ, không kèn không trống này đã thực hiện trên đồi Gôn-gô-tha, khi Đức Chúa Giê-su phó thác linh hồn trong tay Cha, bởi vì khi Ngài tắt thở là lập tức nhận lại sự sống muôn đời, và có thể nói, đó là lúc Chúa Cha trao quyền cai quản vũ trụ cho Chúa Con...

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” cũng có nghĩa là cả vũ trụ này là do Đức Chúa Giê-su, và vũ trụ này được tạo dựng là bởi vì Ngài và cho Ngài (Cl 1, 15-17) cho nên, là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, để họ cũng nhận biết Ngài và hưởng phúc Nước Trời mai sau.

Bạn thân mến,

Đức Chúa Giê-su lên trời trước là để dọn chỗ cho mỗi người trong chúng ta, chính vì hạnh phúc đời đời của chúng ta mà Ngài đã chết, đã sống lại và đã lên trời. Đó chính là đức tin của chúng ta.

-       Khi bạn chịu sỉ nhục vì danh Đức Chúa Giê-su, thì bạn đang gởi vật liệu khiêm tốn lên trời, để các thiên thần xây nhà cho bạn.

-       Khi bạn vui vẻ phục vụ tha nhân, thì bạn đang gởi vật liệu bác ái lên trời, để các thiên thần xây nhà cho bạn.

-       Khi bạn vui vẻ hòa đồng với tha nhân trong niềm yêu mến Chúa, thì bạn đang gởi vật liệu yêu thương lên trời để các thiên thần xây nhà cho bạn.

-       Khi bạn đắm mình trước Đức Chúa Giê-su ThánhThể, thì bạn đang gởi vật liệu đức tin lên thiên đàng...

Đó chính là mục tiêu mà chúng ta –khi còn sống ở đời này phải cố gắng thực hiện cho bằng được, đó chính là chúng ta thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su rồi vậy: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...”

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

-----------

http://www.vietcatholic.org 

https://www.facebook.com/jmtaiby 

http://nhantai.info