Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Chúa nhật 21 thường niên

 

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng : Mt 16, 13-20.

“Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời”.

 

Anh chị em thân mến,

Nếu có người hỏi chúng ta: “Đức Chúa Giê-su mà anh chị đang tin đó là ai ?” thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào đây ? Có lẽ sẽ có người trả lời: “Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa hoặc là “Đức Chúa Giê-su là Đấng cứu độ trần gian”.v.v...đó là những câu trả lời rất đúng, nhưng đúng với những người Ki-tô hữu mà thôi, còn những người không phải là Ki-tô hữu chắc chắn là rất ngạc nhiên vì họ không hiểu chúng ta nói gì !

1.            Tuyên xưng Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa mà thôi cũng chưa đủ, bởi vì trên thế gian có rất nhiều người Ki-tô hữu tuyên xưng Ngài là Cứu Chúa của mình, nhưng lại không hề tuân giữ lời của Ngài dạy; bởi vì có rất nhiều người vỗ ngực xưng mình là người tin vào Đức Chúa Giê-su, nhưng cuộc sống của họ thật trái với lời dạy của Ngài và giáo huấn Hội Thánh của Ngài dạy, đó là vấn nạn lớn nhất mà những người không cùng niềm tin với chúng ta, đã không nhìn thấy được Đức Chúa Giê-su trong cuộc sống của chúng ta- người Ki-tô hữu .

Lời tuyên xưng vào Đức Đức Chúa Giê-su cần phải có hành động cụ thể vào niềm tin của mình, mà hành động cụ thể nhất chính là thực hành lời của Ngài dạy trong cuộc sống. Nói cho người khác nghe về Đức Đức Chúa Giê-su (tuyên xưng) thì cũng phải làm cho họ thấy rằng, Ngài đang hiện diện thật sự trong cuộc sống (hành động) của chúng ta bất cứ nơi đâu.

2.            “Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng ràng buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy”[1](Mt 16, 19). Như thế là đã rõ ràng quyền tha tội và trói buộc đã được Đức Chúa Giê-su trao cho Hội Thánh qua các tông đồ, và những người kế vị các ngài trong thiên chức giám mục và linh mục. Nhưng trước hết, điều này dạy mỗi người chúng ta rằng, bất kỳ ai cũng đều có thể và có bổn phận tha thứ cho người khác chứ không trói buộc họ, bởi vì khi chúng ta không tha thứ cho người khác, thì Cha trên trời cũng sẽ không tha thứ cho chúng ta, và khi chúng ta bỏ qua những lỗi lầm của tha nhân thì Cha trên trời sẽ tha thứ cho chúng ta.

Tha thứ là điều kiện phải có để tuyên xưng Đức Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là Đấng Ki-tô, nó (tha thứ) cũng là động cơ kéo ân sủng của Thiên Chúa xuống trên chúng ta, đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho người khác tin tưởng và thấy Chúa đang hiện diện trong con người và trong cuộc sống của chúng ta vậy.

Anh chị em thân mến,

Mỗi ngày chúng ta đều có tham dự thánh lễ hoặc ít là ngày chúa nhật, đó là lúc mà chúng ta tuyên xưng Đức Chúa Giê-su là Thiên Chúa và là Đấng cứu chuộc nhân loại, và nếu mỗi ngày chúng ta thực hiện một hành vi bác ái trong cuộc sống, thì lời và việc làm tuyên xưng ấy của chúng ta sẽ rất có hiệu quả, mà hiệu quả lớn nhất chính là chúng ta đã thực sự trở nên con cái của Thiên Chúa vậy...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
--------
http://www.vietcatholic.org 
https://www.facebook.com/jmtaiby 
http://nhantai.info 

[1] Mt 16, 19.