Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

Chúa nhật 18 thường niênCHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 14, 13-21.
“Ai nấy đều ăn và được no nê.”

Bạn thân mến,
Niềm vui của người cho và người nhận thì bằng nhau, nếu như cả hai bên đều lấy tấm lòng thành thật đơn sơ để cho và để nhận. Phép lạ bánh hóa ra nhiều để nuôi hơn năm ngàn người ăn no nê của Đức Chúa Giê-su trong bài Phúc Âm hôm nay, là một điển hình của niềm vui cho đi và đón nhận: cho đi trong yêu thương và đón nhận cũng trong yêu thương.

Từ phép lạ to lớn này, Chúa Giê-su hướng dẫn bạn và tôi và mọi kẻ tin vào Ngài đến một phép lạ khác vĩ đại hơn, mầu nhiệm hơn và thánh thiêng hơn, đó là phép lạ của bí tích Thánh Thể, nơi bí tích này, Ngài trao ban thân mình làm của ăn nuôi sống linh hồn của những kẻ tin vào Ngài, đó là bạn và tôi, và những ai đã được sát nhập vào thân thể mầu nhiệm của Ngài là Giáo Hội Công Giáo. Bí tích Thánh Thể là một phép lạ liên lĩ được thực hiện mỗi giây mỗi phút trên khắp thế gian, không những để chứng tỏ Đức Chúa Giê-su vẫn còn đang hiện diện trong Giáo Hội tại trần gian, mà còn cho nhân loại thấy được và cảm nghiệm được tình yêu cho đi của Thiên Chúa, để nhân loại –trong đó có bạn và tôi- cũng được đón nhận bằng tất cả yêu thương của mình đối với Đức Chúa Giê-su Thánh Thể.

Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã trao ban thân mình cho chúng ta, đó chính là tình yêu đích thực, tình yêu dâng hiến trọn vẹn. Có lúc nào bạn nghĩ mình phải dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa không ? Đức Chúa Giê-su đã thực sự trở nên bánh trường sinh nuôi sống linh hồn của bạn và tôi, có lúc nào bạn nghĩ rằng mình sẽ là tấm bánh cho anh em và tha nhân ăn hay không ?

Mỗi ngày Đức Chúa Giê-su đều trở nên phép lạ trên các bàn thờ khắp thế giới để trao ban thân mình cho những kẻ tin vào Ngài. Bạn và tôi –hằng ngày- cũng sẽ trở nên tấm bánh cho anh em ăn, tấm bánh của chúng ta không cấu tạo bằng lúa mì, nhưng bằng lòng nhân ái, hy sinh, nhẫn nại và khiêm tốn, để khi mọi người tiếp xúc với chúng ta, họ đều cảm nghiệm được mùi vị ngọt ngào thôm tho của tấm bánh là Chúa Giê-su trong tâm hồn của bạn và tôi.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, c sjb.