Thứ Bảy, 29 tháng 5, 2021

Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI
Tin Mừng: Mt 28, 16-20.
“Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”
Bạn thân mến,
Hôm nay là lễ Thiện Chúa Ba Ngôi, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta luôn nhớ đến tình yêu cao cả mà Thiên Chúa Ba Ngôi đã làm cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, và mời gọi tất cả con cái mình đem hết tâm hồn, trí óc, ý chí, sức lực để tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi, bởi vì nơi Thiên Chúa Ba Ngôi không có một loại thụ tạo nào chen vào, và không một nguyên tố vật chất nào cấu tạo thành Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa là Đấng tự hữu hằng có đời đời. Trong niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tôi chia sẻ với bạn hai điểm này:
1. Thiên Chúa Ba Ngôi, một khối tình yêu.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha, ngôi thứ hai là Đức Chúa Con và ngôi thứ ba là Đức Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa duy nhất thánh thiện, toàn năng, không phân biệt lớn nhỏ nhưng như nhau, không tách biệt nhưng mỗi ngôi vị là một hữu thể thông ban ơn cứu độ cho nhân loại: Đức Chúa Cha tạo dựng nên vũ trụ, Đức Chúa Con (Đức Chúa Giê-su) xuống thế chuộc tội nhân loại, Đức Chúa Thánh Thần thánh hóa nhân loại, như lời của thánh A-tha-na-xi-ô giám mục dạy: “Các ơn mà Đức Chúa Thánh Thần phân phát cho từng người, đều do Đức Chúa Cha ban cho qua Ngôi Lời, vì mọi sự của Đức Chúa Cha cũng là của Đức Chúa Con, và như vậy các ơn được Đức Chúa Con ban trong Đức Chúa Thánh Thần cũng thật là các ơn của Đức Chúa Cha.”
Đức Chúa Cha yêu thương Đức Chúa Con, và tình yêu này phát sinh ra Đức Chúa Thánh Thần, tình yêu Ba Ngôi là một khối không tách lìa, nhưng thông ban cho nhân loại từng người một; không ứ đọng, nhưng tuôn chảy tràn lan trong vũ trụ, từ những côn trùng nhỏ xíu dưới đất đến những tinh tú khổng lồ trên trời cao, và những loài sinh sống trong biển cả; không giữ lại nhưng cho đi và làm cho mọi loài ngày càng tốt đẹp hơn...
2. Tình yêu nhân loại phải phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Thiên Chúa là tình yêu”, thánh Gioan tông đồ đã khẳng định như thế, và ngài mời gọi chúng ta hãy sống thật với tình yêu của mình, ngài nói: “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 1, 😎 Chúng ta có thể hiểu câu nói của ngài như thế này:
- Trong tình yêu giữa vợ chồng với nhau mà không có tình yêu của Thiên Chúa, thì tình yêu ấy sẽ không tìm thấy hạnh phúc.
- Trong tình yêu bạn hữu với nhau mà không có tình yêu của Chúa, thì đó là sự lợi dụng nhau và sẽ đi đến phản bội nhau khi không còn lợi dụng nhau được nữa.
- Trong tình yêu nam nữ, nếu không thấy được tình yêu của Chúa qua người mình yêu, thì đó là tình yêu hoàn toàn để thỏa mãn xác thịt, và những ham muốn khác.
- Khi phục vụ tha nhân mà không có tình yêu Chúa, thì sự phục vụ ấy chỉ là khoe khoang đánh bóng bản thân mình mà thôi, và khi người khác phê bình chỉ trích thì nóng giận và không thèm phục vụ nữa...
Bạn thân mến,
Mầu nhiệm Một Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm lớn nhất trong đạo Công Giáo chúng ta, lớn lao vì nó vượt quá trí hiểu của con người, lớn lao là vì nó chính là căn nguyên của vạn vật vũ trụ, cho nên như thánh Augustino dạy chúng ta hãy lấy đức tin mà tin và thờ lạy, mọi việc sẽ sáng tỏ khi chúng ta diện kiến với Thiên Chúa trên thiên đàng.
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi tuy là cao cả lớn lao, nhưng rất gần gủi với bạn và tôi trong cuộc sống, nơi đâu trong vũ trụ này, ngay bên cạnh bạn và tôi, chúng ta đều thấy được mầu nhiệm này, đó là chính là Tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhân loại, cho bạn và cho tôi.
Và tôi nhắc lại với bạn: để yêu mến Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi lần bạn làm Dấu Thánh Giá thì nên khoan thai, cung kính và yêu mến mà làm dấu, vì đó chính là lúc bạn tuyên xưng mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi: nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và cứ dấu ấy mà người ta nhận biết bạn và tôi là người Ki-tô hữu, là con của Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa Ba Ngôi chúc lành cho chúng ta.