Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2022

Chúa nhật 7 thường niên CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng : Lc 6, 27-38
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”

Bạn thân mến,
Trong bài tin mừng hôm nay Đức Chúa Giê-su đã nói với chúng ta: “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” , đây là một lời hứa và cũng là một lời cảnh cáo của Ngài đối với chúng ta.
- Thiên Chúa hứa đong lại cho chúng ta tình yêu của Ngài, khi chúng ta vì yêu Ngài mà hết lòng phục vụ anh em trong yêu thương.
- Thiên Chúa hứa đong lại cho chúng ta sức mạnh của Ngài, khi chúng ta đem hết sức mình ra giúp đỡ người khốn cùng vì họ là anh em con cùng một Cha trên trời với chúng ta.
- Thiên Chúa hứa đong lại cho chúng ta ân sủng của Ngài, khi chúng ta vì Ngài mà chia sẻ những gì chúng ta có với những người bất hạnh...
- Thiên Chúa cũng cảnh cáo chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta sự giàu có, để chúng ta chia sẻ với tha nhân mà chúng ta lại không làm.
- Thiên Chúa cũng cảnh cáo chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta sự thông minh tài trí, để chúng ta làm sáng danh Ngài trong chức vụ và bổn phận của mình, mà chúng ta lại không phát huy những khả năng ấy...
- Thiên Chúa cũng cảnh cáo chúng ta khi Ngài ban cho chúng ta một quả tim biết yêu thương và biết cảm thông với mọi khổ đau của tha nhân mà chúng ta lại không làm vì sự ích kỷ tính toán của mình...
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy yêu mến những kẻ ghét mình và làm ơn cho họ, vì đó chính là ý nghĩa của tình yêu vô vị lợi như Ngài đã làm, đó là khi Ngài tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh mình vào thập giá, đây là tình yêu tha thứ và là tình yêu đích thực...
Trong cuộc sống của mình chúng ta đã có rất nhiều lần từ chối cái bắt tay làm hòa của người mình không ưa thích, chúng ta cũng đã có rất nhiều lần cự tuyệt cách tàn nhẫn lời xin lỗi chân thành của người mà mình cho là không đội trời chung. Chúng ta quên mất một điều, những lúc chúng ta cự tuyệt từ chối hành vi chân thành của người khác, ấy là lúc chúng ta đong đầy án phạt cho mình, và Thiên Chúa cũng sẽ đong đầy lại cho chúng ta đời này hoặc đời sau, bởi vì Ngài đã nói: “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy”.
Lời Chúa thì muôn đời tồn tại nên nó có giá trị muôn đời, do đó mà ai có đấu bác ái nào thì hãy đong cho đầy ngay khi còn có thể đong được...
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.