Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Lễ Hiển LinhCHÚA NHẬT
LỄ CHÚA HIỂN LINH

Tin mừng: Mt 2, 1-12.
“Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người.”

Bạn thân mến,
Có người cho rằng việc Đức Chúa Giê-su sinh ra chỉ là một huyền thoại, giống như những câu chuyện cổ tích, nào là có mục đồng, có chiên, lừa, nào là có ngôi sao lạ xuất hiện, nào là có thiên thần hiện ra hát ca.v.v...Người ta nói sao cũng được, nhưng nếu Đức Chúa Giê-su sinh ra chỉ là một chuyện cổ tích thì nó sẽ bị trôi vào quên lãng rồi, nhưng trên thế gian đã có những vị thông thái đã tin vào việc Đức  Chúa Giê-su là con người lịch sử, bằng chứng là khi Ngài mới sinh ra đã có ba nhà hiền sĩ thông thái đến chiêm bái Ngài.

Các nhà hiền sĩ đi theo ngôi sao lạ không phải vì các ông tò mò, nhưng là đi tìm kiếm một sự thật mà do trí thức nghiên cứu thiên văn, mà ba nhà hiền sĩ thông thái biết được vua Do Thái là Đức Chúa Giê-su mới sinh ra, nên tìm kiếm để đến thờ lạy Ngài. Và như thế, Đúc Chúa Giê-su chính là ngôi sao sáng xuất hiện giữa thế gian để dẫn đưa nhân loại đến cùng Cha, để soi sáng nhân loại đang đi trong bóng đêm của tội lỗi tìm thấy ánh sáng của Tin Mừng, để họ được sự sống đời đời.

Bạn thân mến,
Bạn và tôi, cũng như tất cả những người Ki-tô hữu khác đều phải trở nên ánh sao lạ, không phải xuất hiện bên phương Đông, nhưng xuất hiện ngay trong chính môi trường của mình đang sống, để những việc làm của chúng ta mà người khác cho là lạ lùng như: tham dự thánh lễ, tha thứ cho người khác, phục vụ tha nhân, giúp đỡ mọi người.v.v... trở thành ánh sáng dẫn đường cho họ tìm kiếm Đức Chúa Giê-su qua cách sống của chúng ta.

Xin Chúa Giê-su là ánh sao vĩ đại soi sáng tâm hồn của chúng ta, để bạn và tôi cũng trở nên những ngôi sao phản chiếu lại ánh sáng Tin Mừng của Ngài, để xã hội đang bị bóng đêm của bất công lừa dối bao phủ này, bừng lên ánh huy hoàng của hy vọng là Đức Chúa Giê-su.

     Xin Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.