Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Chúa nhật Lễ LáCHÚA NHẬT LỄ LÁ

Tin mừng: Mc 14, 1-15, 47.
“Cuộc Thương Khó của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.”

Bạn thân mến,
Hôm nay chủ nhật Lễ Lá, là ngày Giáo Hội kỷ niệm dân Do Thái ngày xưa đã đón Đức Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem cách long trọng, và để mở đầu cho cuộc thương khó của Đức Chúa Giê-su vì yêu thương nhân loại mà phải chịu chết trên thánh giá. Ý nghĩa của ngày lễ Lá là như thế, nhưng tâm tình của bạn và tôi cũng như của những người Ki-tô hữu khác trong thánh lễ này lại mang tâm trạng khác, tôi xin chia sẻ với bạn những tâm tình này:

1.      Tình cảm của con người.
Bạn có thấy tình cảm của con người không, cụ thể là người Do Thái đối với Đức Chúa Giê-su đó, hôm nay tình cảm họ dành cho Ngài thật dạt dào trân trọng, họ tôn sùng Ngài cách cuồng nhiệt, và nếu giờ phút ấy Đức Chúa Giê-su xách động quần chúng đứng lên lật đổ nhà vua, đuổi quân Rô-ma ra khỏi đất nước, thì chắc quần chúng vẫn nghe theo, nhưng Đức Chúa Giê-su không làm như thế, bởi vì Ngài biết lòng dạ của người dân, tình cảm của con người hay thay đổi, nay trắng mai đen, nay hoan hô mai đả đảo.
Tình cảm của dân Do Thái hôm qua cũng là tình cảm của bạn và tôi hôm nay, giống nhau như đúc ở sự hay thay đổi: thích thì hoan hô, không thích thì đả đảo, dù cho đối tượng là người tốt hay người vô tội.

2.      Sự khiêm hạ và hiền hòa của Đức Chúa Giê-su.
Trước một đám người cuồng nhiệt hoan hô mình, Đức Chúa Giê-su biết đó chỉ là sự phấn chấn nhất thời của họ, và ngày mai chính họ sẽ lên án mình cách bất công, nhưng Ngài vẫn cứ đón nhận lời tung hô của họ mà không cau có, dỗi hờn hay chỉ trích. Thái độ hiền hòa ngồi trên mình lừa mẹ tiến vào thành Giê-ru-sa-lem của Đức Chúa Giê-su đã nói lên tất cả sự khiêm cung của Ngài, chính những lời tung hô “vạn tuế con Vua Đa-vít” “Đấng ngự đến nhân danh Chúa” của người Do Thái như một lời tiên tri ứng nghiệm nơi Ngài, Đấng Thiên Chúa làm người.
Sự khiêm cung và hiền hòa của Chúa Giê-su là một bài học cho chúng ta, khi chúng ta biết bạn bè chơi khăm mình thì nhất định sẽ nổi giận và không thèm tham gia với họ, khi chúng ta biết những lời khen ngợi của mọi người chỉ là lời khen giả tạo và hàm ý chê bai, thì chúng ta đùng đùng nổi giận...

Bạn thân mến,
Bắt đầu tuần thánh, Giáo Hội cho chúng ta nghe tường thuật bài Thương Khó của Chúa Giê-su trong ngày Lễ Lá, là để cho bạn và tôi cùng chia sẻ với những đau khổ của Ngài đã chịu vì yêu thương bạn và tôi, cũng như yêu thương nhân loại. Và cũng để cho bạn và tôi học được bài học khiêm tốn và hiền hòa nơi Đức Chúa Giê-su, Đấng từng tuyên bố mình là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.