Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

Lễ Đức Chúa Giê-su chịu Phép RửaLỄ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA

Tin Mừng : Lc 3, 15-16, 21-22

“Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra”.

Bạn thân mến,
Hôm nay lễ Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa, kết thúc mùa giáng sinh và bắt đầu mùa thường niên của Giáo Hội. Cũng có nghĩa là với lễ Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa Giáo Hội mời gọi chúng ta bước theo Ngài và cùng với Ngài đi rao truyền tin mừng Nước Trời cho muôn dân, đó chính là sứ mạng và là bổn phận của Đức Chúa Giê-su đang thực hiện trên con người của chúng ta.
Sứ mạng của Đức Chúa Giê-su là loan báo tin vui Nước Trời, và vì tin vui này mà Ngài –vốn là Thiên Chúa- đã xuống sông Gio-đan xin thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa như một tội nhân sám hối để lại một nhân đức cho chúng ta noi theo , đó là đức khiêm nhường và phục vụ.

Trong cuộc sống hôm nay, chung quanh chúng ta, có rất nhiều biến cố kỳ diệu xảy ra, nhưng không có một biến cố kỳ diệu nào như biến cố Đức Chúa Giê-su chịu phép rửa ở sông Giođan : “Có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con yêu dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con”[1] .
Đây là một lời chứng,
một lời sai đi,
một lời bảo đảm
và là lời nói của yêu thương của Chúa Cha dành cho Chúa Con trong thân phận làm người, để nhờ Ngài mà nhân loại được cứu độ.
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su đã chịu phép rửa không phải vì Ngài có tội, nhưng là vì tội lỗi của chúng ta mà Ngài phải làm như thế để cho chúng ta hiểu rằng : Con Thiên Chúa đã trầm mình xuống giòng nước Gio-đan để có vô số người vì tin vào Ngài mà sống lại, đổi mới và nên thánh trong nước Rửa Tội.
Trong tâm tình của ngày lễ hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người biết ý thức vai trò Ki-tô hữu mà chúng ta đã lãnh nhận nơi bí tích Thanh Tẩy, đó là trở nên tư tế để mỗi giây phút hiến tế chính mình cho Thiên Chúa bằng những hy sinh; đó là tiên tri để không ngừng rao giảng và sống Lời Chúa  cho mọi người; đó là sống sao cho xứng đáng địa vị con cái trong vương quốc của Thiên Chúa. Đó chính là rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho mọi người vậy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. [1] Lc 3, 22b.