Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2021

Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống

 


CHÚA NHẬT

LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

Tin Mừng: Ga 20, 19-23.

“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.”

 

Bạn thân mến,

Hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, là ngày khai sinh Giáo Hội Công Giáo ở trần gian này, trong bài Phúc Âm hôm nay, Đức Chúa Giê-su đã hứa ban Chúa Thánh Thần xuống cho các tông đồ, và vừa sai phái các ngài đi loan truyền Phúc Âm vừa trao quyền tha tội cho các ngài, trong tâm tình ấy, tôi chia sẻ với bạn hai điểm quan trọng trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống này.

 

1.      Bảy ơn Chúa Thánh Thần.

Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần đến nhân danh Đức Chúa Giê-su để với ơn sủng của Đức Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ trong ngày khai sinh Giáo Hội, các ơn sủng đó chúng ta gọi đó là bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn suy biết, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ và ban toàn vẹn bảy ơn ấy cho các ngài, để các ngài chu toàn sứ mệnh mà Đức Chúa Giê-su đã truyền cho các ngài.

Nhờ ơn khôn ngoan mà các tông đồ biết cách đối đáp trước mặt vúa chúa quan quyền trần gian về niềm tin của mình; nhờ ơn thông hiểu mà các tông đồ nói được các thứ tiếng lạ hiểu được những điềm thiêng dấu lạ; nhờ ơn lo liệu mà các tông đồ biết chuẩn bị tâm hồn cho các tín hữu đón nhận Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su; nhờ ơn sức mạnh mà các tông đồ đã không quản hiểm nguy đi khắp nơi truyền giáo; nhờ ơn suy biết mà các tông đồ biết nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc sống của mình; nhờ ơn đạo đức mà các tông đồ trở thành mô phạm cho mọi người tín hữu; nhờ ơn kính sợ mà các tông đồ quyết không phạm tội làm mất lòng Chúa...

 

2.      Hoa quả của Thánh Thần

Thánh Phao-lô tông đồ đã liệt kê ra mười lăm con đẻ của ma quỷ, là hậu quả do tội lỗi gây ra, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén[1], mười lăm hậu quả này đã làm cho con người ta trở thành những công cụ cho ma quỷ. Nhưng đồng thời, bên cạnh đó, thánh Phao-lô cũng đã được ơn soi sáng mà nhận ra được những hoa quả thiêng liêng của Chúa Thánh Thần, đó là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ[2], chính những hoa quả này mà làm cho con người ta nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Giáo Hội và trong những kẻ tin vào Chúa Giê-su.

Những hoa quả thiêng liêng này không phải tự nhiên mà có, nhưng tất cả những ai tin nhận Đức Giê-su Ki-tô và đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần thì mới có, và nhờ những hoa quả này mà người ta nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong chúng ta.

Bạn thân mến,

Trong bảy ơn của Đức Chúa Thánh Thần thì:

-         Ơn lo liệu, ơn suy biết và ơn đạo đức thì nảy sinh đức tiết độ và trí hiểu, hoa quả của tiết độ là tiết chế và hiền hòa; hoa quả của trí hiểu là bác ái và hoan lạc.

-         Ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu và ơn thông minh thì nảy sinh chính nghĩa và dũng cảm, hoa quả của chính nghĩa là trung tín và từ tâm, hoa quả của dũng cảm là nhẫn nhục và nhân hậu.

-         Ơn kính sợ thì kết trái bình an.

Đức Chúa Thánh Thần là nguyên nhân của mọi nhân đức, mọi ơn lành, chính những ơn lành và nhân đức ấy mà nhân loại –trong đó có bạn và tôi- ao ước được sống trong tình huynh đệ chân thành, ao ước được trở nên một con người có ích cho xã hội và cho Giáo Hội, và sâu xa hơn, trong tình yêu của Đức Chúa Giê-su, bạn và tôi mong muốn được nên giống Ngài hơn, do đó mà bạn và tôi luôn để cầu xin Chúa Thánh Thần đến để hướng dẫn chúng ta thực hành những điều Chúa Giê-su đã dạy, để trở nên chứng nhân cho Ngài trong cuộc sống của mình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

[1] Gl 5, 19-21.

[2] Gl 5, 22.