Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Cáo mượn oai hùm

CÁO MƯỢN OAI HÙM
 
 

Con hổ xưng hùng xưng bá ở trong rừng sâu, bắt muôn thú mà ăn.

Có một lần, nó bắt được một con cáo, con cáo trang điểm vóc dáng rất uy nghiêm, nói:

-         “Mày làm sao mà dám ăn thịt tao, thượng đế đã ra lệnh cho tao làm thủ lĩnh bách thú, thống soái muôn chim, nếu ngươi ăn tao, tức là vi phạm lệnh của trời. Mày không tin sao, vậy thì mày ở sau lưng tao và cùng đi với tao, để coi có con thú nào mà không dám bỏ chạy chứ?” con hổ liền đi sau nó.

Quả nhiên, muôn thú nhìn thấy nó liền ùn ùn chạy trốn, từ đó con hổ rất cung kính con cáo như các quan đối với nhà vua vậy.
(Chính Quốc sách)

Suy tư:

Thời xưa cũng như thời nay, có những người thường ỷ vào mình quen ông này bà nọ làm lớn mà tác oai tác quái với người khác, và những ông bà làm lớn vì được họ nịnh, nên thường làm lơ trước sai trái của họ:

-      Trong một tập thể, có người ỷ mình là con nuôi ông thủ trưởng mà lên mặt sai bảo anh em đồng nghiệp, lại còn tự do cho mình có quyền ngang hàng như thủ trưởng làm trước báo cáo sau, gây xáo trộn trong tập thể.

-      Trong cơ quan ỷ mình là bồ nhí của thủ trưởng, thế là vênh mặt kiêu hảnh chanh chua với đồng nghiệp...

Muôn thú chạy dài không phải vì sợ con cáo, mà là sợ con hổ đang đi sau lưng con cáo, vì nó mượn oai của con hổ.

Cũng vậy, dựa vào người quyền thế hoặc người có địa vị để kiêu căng phách lối với người khác, là bản chất của bọn tiểu nhân và cơ hội, mà làm kẻ tiểu nhân và cơ hội thì ai cũng có thể, ngoại trừ người quân tử. Mà mục đích của kẻ tiểu nhân và cơ hội là gây chia rẻ nội bộ để đạt được mục đích riêng của mình, bởi vì chính bản thân của họ không làm gì được mà chỉ cậy dựa vào người khác mà thôi...

Ai hiểu thì không muốn làm kẻ tiểu nhân và cơ hội.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư