Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Chúa nhật 4 thường niênCHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mc 1, 21-28.
“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền.”
Bạn thân mến,
Khi người ta nổi tiếng, thì có hai loại cám dỗ lập tức đến, cám dỗ thứ nhất là tiền tài và danh vọng lập tức đến, cám dỗ thứ hai là kiêu ngạo và tự mãn cũng lập tức đến, làm cho người nổi tiếng khó mà giữ tâm hồn thanh thãn như khi chưa được nổi tiếng.
Đức Chúa Giê-su là một thần tượng minh tinh của họ, bởi vì Ngài để râu tóc dài và lời giảng dạy như một làm cho thế giới đổi mới, và rất nhiều người tôn thờ Ngài.v.v...Không phải đợi đến hôm nay người ta mới coi Đức Chúa Giê-su như là một thần tượng, mà ngay cả thời của Ngài, chính các tà thần cũng đã nhận biết Ngài là ai nên phải thốt lên rằng họ biết Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
Đức Chúa Giê-su giảng dạy như một Đấng có uy quyền, không phải Ngài cậy nhờ các giáo sư khác đỡ đầu, cũng không phải Ngài cậy nhờ các thế lực của ai như người Pha-ri-siêu hay thế lực của nhà cầm quyền, nhưng tự nơi Ngài, lời giảng dạy đã có uy quyền, vì Ngài là Đấng Thánh bởi trời mà đến, và điều quan trọng hơn là người ta dễ nhận thấy nhất ở nơi Ngài chính là sự nghiêm trang trong dạy dỗ, hiền hòa trong thái độ, và thân thiện trong từng ngôn ngữ của mình.
Bạn thân mến,
Đã có nhiều lần trong cuộc sống bạn được người khác tán tụng khen ngợi vì những việc bạn đã làm, những lúc ấy tâm hồn bạn rất vui vì bạn biết mình đã làm những điều hay điều tốt. Những lần được người khác khen ngợi như thế, bạn và tôi cũng nên bắt chước Đức Chúa Giê-su tìm nơi vắng vẻ để suy niệm những hồng ân ma Thiên Chúa đã ban cho mình qua cuộc sống.
Tài năng của bạn và tôi đều bởi Thiên Chúa ban cho, nhưng lời khen ngợi thì bởi con người mà đến, cho nên bạn và tôi cũng nên hiểu rằng: những gì của Chúa thì tồn tại, còn những gì của con người thì nay còn mai mất, không tồn tại, hôm nay người ta khen ngợi và ca tụng chúng ta, thì ngày mai cũng chính những người ấy sẽ đả đảo chê bai, nhục mạ đấy chúng ta đấy.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

Chúa nhật 3 thường niênCHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mc 1, 14-20.
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Bạn thân mến,
Mục đích làm việc của bạn và tôi là để được có cơm ăn áo mặc, là để hy vọng góp phần làm đẹp xã hội, và cao quý hơn nữa là để có cơ hội giúp ích và phục vụ tha nhân trong hoàn cảnh cho phép. Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người cũng có mục đích như chúng ta làm việc, tuy nhiên mục đích của Ngài vĩ đại hơn mục đích của chúng ta vạn phần, đó là để cứu chúng ta thoát khỏi sự chết và quyền lực của ma quỷ.
Lời rao giảng đầu tiên của Đức Chúa Giê-su là kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, Tin Mừng mà Ngài rao giảng chính là bản thân Ngài, bởi vì Ngài chính là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình nay đã xuất hiện giữa thế gian, bởi vì Ngài chính là tâm điểm của niềm hoan lạc vĩnh cửu nay đã hiện diện giữa loài người, cho nên tin vào Ngài, nghe lời Ngài và thực hành lời của Ngài thì đó chính là niềm vui của bạn và tôi, và của tất cả những ai thành tâm yêu mến Ngài.
Sám hối để được xót thương đó là thân phận tội lỗi của chúng ta, sự sám hối này không phải xuống sống Gio-đan để được ông Gioan Tẩy Giả dìm đầu trong nước, nhưng là tin vào Đức Chúa Giê-su, tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng và thành tâm làm theo thì sẽ được ơn cứu độ.
Bạn thân mến,
Bạn và tôi đã tin vào Đức Chúa Giê-su, tức là tin vào Tin Mừng mà Ngài rao giảng, nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn tin vào báo chí hơn tin vào Phúc Âm, chúng ta vẫn tin vào truyền hình và những trang mạng xã hội (facebook) hơn tin vào các bí tích, chúng ta tin vào những xa hoa phù phiếm hơn tin vào những lời dạy và lễ nghi thánh thiện của Giáo Hội.v.v...
Bạn và tôi đều xác tín rằng, chỉ có Đức Chúa Giê-su mới thực sự là Đấng cứu độ nhân loại khỏi ách thống trị của ma quỷ, chỉ có Ngài mới cứu chúng ta khỏi xiếng xích của sa-tan mà thôi. Vì thế, dù cho cuộc sống có đảo điên, thời thế có xoay chuyển, đời người có chết đi, thì bạn và tôi cũng sẽ kiên trì bền chí tin vào Đức Chúa Giê-su và lời dạy của Ngài qua Giáo Hội Công Giáo mà Ngài đã lập ra ở thế gian này...

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.