Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

Chúa nhật 3 thường niênCHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mt 4, 12-23.
“Đức Giê-su đến ở Ca-phác-na-um, để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a.”

Bạn thân mến,
Khoảng hơn sáu trăm năm trước khi Đức Chúa Giê-su sinh ra, ngôn sứ I-sai-a đã loan báo việc Đức Chúa Giê-su sẽ đến ở Ca-phác-na-um rồi, và giờ đây lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm: Ngài đã đến ở Ca-phác-na-um, và chính nơi đây Ngài đã loán báo tin mừng Nước Trời. Ngài chính là ánh sáng, là Nước Trời và là tình yêu.

1.   Đức Chúa Giê-su là ánh sáng đã đến trong thế gian, dân Ca-phác-na-um và những vùng lân cận đang sống trong nô lệ của tội lỗi, trong bóng tối của tử thần đã nhìn thấy ánh sáng là Đức Chúa Giê-su và họ đã đi theo Ngài, bởi vì lời giảng dạy của Ngài có sức mạnh làm cho kẻ yếu đuối nên mạnh mẽ, người thất vọng có hy vọng, và người đau khổ tìm được niềm an ủi và niềm vui.
2.   Đức Chúa Giê-su là Nước Trời không những đã đến gần, mà còn đến trong thành Ca-phác-na-um và những vùng lân cận, Ngài rao giảng: “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”. Chính Ngài là Đấng từ trời xuống, không phải để cai trị nhưng để phục vụ; không phải để la mắng thóa mạ, nhưng là để dạy dỗ và loan báo tin vui Nước Trời...
3.   Đức Chúa Giê-su là tình yêu đã đến trong thế gian, ở đâu có tình yêu là có Nước Trời, và Nước Trời chính là Ngài, tình yêu cho đi luôn cả mạng sống của mình để cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Ngài đã đến ở Ca-phác-na-um là để thực thi tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại, và từ Ca-phác-na-um này, Ngài đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên để tiếp nối công việc rao giảng của mình.

Bạn thân mến,
Bạn có lúc nào nghĩ rằng tại sao bạn ở thành phố không ? Có lúc nào bạn nghĩ rằng tại sao mình ở đây (công xưởng, công ty, nhà trọ, giáo xứ, trường học.v.v...) và làm nghề (công nhân, thầy giáo, bác sĩ, kỷ sư, nhân viên, lao động, học sinh, sinh viên.v.v...) này không ?

Tôi tin chắc là bạn không nghĩ như thế đâu, nhưng với cảm hứng của bài Phúc Âm hôm nay, về việc Đức Chúa Giê-su đến ở Ca-phác-na-um, tôi tin rằng bạn sẽ suy nghĩ: tôi ở đây là vì Chúa muốn tôi dùng đời sống của mình để rao giảng, làm chứng cho Ngài; Chúa muốn tôi ở đây, trong hoàn cảnh này để tôi có cơ hội tiếp xúc, làm việc với người khác, và qua đó tôi sẽ dùng cuộc sống của người Ki-tô hữu để giới thiệu Đức Chúa Giê-su cho mọi người...


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.