Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Lễ Hiện Xuống


LỄ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin mừng : Ga 20, 19-23.
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

Anh chị em thân mến,
Chương trình cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa có thể chia làm ba giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là thời cựu ước, Thiên Chúa chọn cho Ngài một dân riêng là Ít-ra-en, và từ trong dân riêng này Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Đấng cứu thế là Mê-si-a sinh ra, đó là Đức Chúa Giê-su.

Giai đoạn hai chính là việc Đức Chúa Giê-su giáng thế làm người, chịu đau khổ, chịu đóng đinh trên thập giá, chết và sống lại và bốn mươi ngày sau thì Đức Chúa Giê-su đã về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha sau khi đã hoàn tất công việc của chuộc ở trần gian.
Giai đoạn thứ ba là Chúa Thánh Thần được sai đến để công khai hóa Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su đã thành lập, và hướng dẫn Giáo Hội đi theo con đường mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ dẫn cho các tông đồ, để các ngài và những người kế vị các ngài là các giám mục trên khắp thế giới làm tròn sứ mạng chủ chăn của mình cho đến ngày Chúa lại đến.

Thánh Thần của hiệp nhất
Đức Chúa Thánh Thần đến để quy tụ những ai còn hồ nghi và muốn chia rẽ Giáo Hội của Chúa, trở thành hiệp nhất như lòng mong muốn của Đức Chúa Giê-su: xin cho chúng nó nên một.

Ngày nay Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su đang bị chia rẽ, tấm áo hiệp nhất của Ngài đang bị xé ra từng mảnh vì sự kiêu ngạo và bất trung của con người, vì những phần tử muốn nổi loạn trong Giáo Hội, vì những phong trào tục hóa của những người muốn Giáo Hội phải trở thành tập đoàn hưởng thụ như một giáo hội do con người lập ra. Hơn lúc nào hết, Giáo Hội trên trần gian của Đức Chúa Giê-su đang được Đức Chúa Thánh Thần soi sáng để trở thành một Giáo Hội hiệp nhất, bởi vì chỉ có một Thiên Chúa, một đức tin và một phép Rửa.

Thánh Thần của phục vụ
Khi có sự hiệp nhất thì công việc phục vụ của các phần tử trong Giáo Hội cũng sẽ triển nở giữa trần gian như là một hiệu quả tất yếu của Đức Chúa Thánh Thần, và đó chính là một dấu hiệu cho nhân loại biết rằng: Giáo Hội không phải tự mình mà tồn tại, nhưng chính Thánh Thần đang hoạt động trong Giáo Hội và nơi những con người ngày đêm vì tha nhân mà phục vụ.

Phục vụ lẫn nhau, phục vụ tha nhân là ơn đặc biệt của Đức Chúa Thánh Thần ban tặng cho Giáo Hội, và cho những ai hết lòng yêu mến và thực hành lời dạy của Đức Chúa Giê-su: người ta sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con biết yêu thương nhau, bởi vì phục vụ mà không yêu thương thì như cái xác không hồn, chỉ là những người máy của thời hiện đại.

Anh chị em thân mến,
Giáo Hội dạy chúng ta biết có Bảy ơn của Đức Chúa Thánh Thần, nhưng tất cả những ơn đó là để cho chúng ta biết sống hiệp nhất, yêu thương và phục vụ tha nhân trong cuộc sống của mình; để chúng ta trở thành những chứng nhân cho Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su ngay tại trần gian này, trong cuộc sông hàng ngày của mình.

Xin Đức Chúa Thánh Thần ban sự hiệp nhất trong giáo xứ của mình, ban ơn phục vụ cho hết mọi Ki-tô hữu, nhất là các vị chủ chăn và những người có trách nhiệm trong Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su, để mọi người nhận ra được Giáo Hội của Ngài đang hiện diện sống động trên mặt đất này.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

Diễn viên can ngăn


DIỄN VIÊN CAN NGĂN
Thời ngũ đại, một hôm hậu Đường hoàng đế Trang Tôn Lý Tồn Húc đi đến huyện Trung Mâu săn bắn, trên đường đi, đội kỵ binh giẫm nát vườn tược của dân chúng.
Quan lịnh huyện Trung Mâu chặn trước đầu ngựa, nói với Trang Tôn:
-         “Bẩm trình bệ hạ, thức ăn của dân do trời, tất cả mồ hôi và máu của họ đều ở trên ruộng vườn điền trang, thiết tưởng không nên tự ý giẫm nát hủy diệt”.
Trang Tôn giận nói: “Cút !”, và giương roi quất ngựa tiếp tục đi.
Tên diễn viên tùy hành Kính Tân Ma đuổi theo viên huyện lịnh, đem ông ta đến trước mặt Trang Tôn, nói với huyện lịnh:
-         “Mày chỉ là một tên huyện lịnh, lẽ nào ngươi không biết thiên tử của chúng ta đang đi săn sao ? Tại sao mày dung túng dân chúng trồng hoa màu để cung cấp thuế má, tại sao mày không để dân chúng đói, tại sao không bỏ trống chỗ này để cho thiên tử chúng ta tung hoành săn bắn ? Thật là một tội đáng chết vạn lần !” Nói xong thì yêu cầu Trang Tôn đem tên huyện lịnh đi xử tử.
Trang Tôn nghe xong liền cười lớn, ra lệnh thả tên huyện lịnh. Một số người phụ họa đi theo diễn viên Kính Tân Ma cố ý hỏi vua Trang Tôn tại sao lại thả tên huyện lịnh, Trang Tôn nói:
-         “Kính Tân Ma đang châm biếm ta, ý kiến của ông ta thật đúng, trẩm biết sai rồi !”
                                              (Ngũ đại sử ký)
Suy tư:
     Người thức thời là người biết “tới lui” nhịp nhàng theo hoàn cảnh, mà không bị mang tiếng là a dua, nịnh hót.
     Người thức thời là người biết lắng nghe những góp ý của người khác để phân tích, xét mình, chọn lựa và sau cùng quyết định sống cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.
     Người thức thời có thể là người tốt và cũng có thể là người xấu, nhưng cách giải quyết vấn đề của họ đều hợp với hoàn cảnh cá nhân và tập thể. Nhưng nếu một người tín hữu công giáo thức thời, thì cái thức thời của họ nhất định là làm theo lời dạy của Đức Chúa Giê-su: “Anh em hãy khôn ngoan như con rắn và hiền lành như chim bồ câu.”

     Người tín hữu thức thời là người luôn thực hành Lời Chúa dạy trong cuộc sống, bởi vì –đối với họ- Lời Chúa dạy thì không thể sai lầm nhưng đem lại phúc trường sinh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư