Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2022

Chúa nhật 3 mùa chay

 


CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY

Tin mừng : Lc 13, 1-9
“Nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng se chết hết y như vậy.”
Bạn thân mến,
Dụ ngôn cây vả không ra trái mà bạn và tôi vừa nghe trong bài Tin Mừng hôm nay, đã cho chúng ta thấy rất rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại như thế nào, Đức Chúa Giê-su không khách sáo nói lên ý của ông chủ là muốn đốn cây vả vô dụng, nhưng đồng thời Ngài cũng cho thấy Thiên Chúa đã vì tình yêu mà kiên nhẫn và chờ đợi chúng ta hối cải...
1. Yêu thương là kiên nhẫn.
Ông chủ đã kiên nhẫn với cây vả thêm một năm nữa và hy vọng nó sẽ ra trái thơm ngon, cha mẹ kiên nhẫn với con cái để nó nhận biết cái sai của mình mà tha thứ; bạn bè tốt và tri kỷ thì kiên nhẫn với những khuyết điểm của người bạn mình, tất cả những kiên nhẫn này đều bắt nguồn từ sự yêu thương
Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại, đã kiên nhẫn trước những tội lỗi mà nhân loại đã xúc phạm đến Người, và chưa hối cải nhìn nhận Người là Cha rất nhân từ của họ, tình yêu này được thôi thúc lên bởi sự hy sinh của Con Một là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết trên thập giá để xin Chúa Cha kiên nhẫn với những cứng đầu vô ơn bội nghĩa của nhân loại để họ hối cải, Ngài đã chết trên thập giá để làm một bằng chứng yêu thương và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa Cha.
2. Yêu thương là chờ đợi.
Khi yêu nhau người ta thường hay chờ đợi, dù cho sự chờ đợi này có hạn chế trong một ngày hoặc một hai năm, yêu nhau người ta cũng lấy làm vui mừng để mà chờ đợi nhau khi có hẹn hò dù cho mưa gió bão bùng, và sự chờ đợi nào của con người cũng có giới hạn của nó. Nhưng sự chờ đợi của Thiên Chúa thì khác với nhân loại, Người không chờ đợi một hai hay ba năm, nhưng sẽ chờ đợi cho đến lúc nào chúng ta biết hối cải ăn năn...
Có người Thiên Chúa đã chờ đợi họ hai mươi năm, có người Thiên Chúa đã chờ đợi họ đến ba mươi năm, có người bốn mươi năm và có người bảy mươi, tám mươi năm thời gian dài cả một đời người, vậy mà Thiên Chúa vẫn chờ đợi, Người chờ đợi trong yêu thương chứ không trách móc, trong tha thứ chứ không phải án phạt...
Bạn thân mến,
Mùa chay là mùa của yêu thương, mùa của hối cải và trở về với Cha nhân từ trên trời, do đó Người muốn mỗi người trong chúng ta học nơi Người cách yêu thương anh em như Người đã yêu thương chúng ta, đó là kiên nhẫn và chờ đợi anh em khi họ cố chấp mà xúc phạm đến mình :
- Kiên nhẫn khi người khác nóng giận với mình đó là yêu thương.
- Kiên nhẫn khi người khác coi thường mình đó là yêu thương.
- Kiên nhẫn khi người khác nói móc họng mình đó là yêu thương.
- Chờ đợi và cầu nguyện khi anh em tỏ ra bất mãn với mình, đó là yêu thương.
- Chờ đợi và cầu nguyện khi anh em hiểu lầm mình đó là yêu thương.
Kiên nhẫn và chờ đợi là yêu thương, là ý lực sống và thực hành của bạn và tôi đối với tất cả mọi người trong tuần mùa chay này.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.