Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Chúa nhật 24 thường niênCHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Tin mừng: Mc 8, 27-35.
Thầy là Đấng Ki-tô, Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.

Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã nghe rất nhiều lần và có khi thuộc lòng mẫu đối thoại giữa Đức Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài, mẫu đối thoại có hai câu hỏi của Đức Chúa Giê-su:
1. Người ta nói Thầy là ai ? Và anh em bảo Thầy là ai ?
Hai câu hỏi thật bất ngờ với các tông đồ.

1.   Người ta bảo Thầy là ai ?
Thời của Đức Chúa Giê-su: đám đông dân chúng bảo Ngài là vị đại tiên tri, vì Đức Chúa Giê-su giảng dạy như Đấng có quyền uy; lại có người bảo Ngài là Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến, vì Ngài làm rất nhiều phép lạ thi ân giáng phúc cho dân chúng; những người Biệt Phái và Pha-ri-siêu thì cứ cho Đức  Chúa Giê-su là ăn nói lộng ngôn phạm thượng đến Thiên Chúa, và đem lòng thù hằn Ngài, cho nên luôn tìm cách để “chơi” Ngài, và cuối cùng thì vu vạ cáo gian và xin tổng trấn Phi-la-tô giết hại Ngài…

Thời nay, bên cạnh những người biết và tin vào Đức Chúa Giê-su, thì vẫn còn có nhiều người chưa biết Đức Chúa Giê-su là ai; có nơi người ta đá đảo Hội Thánh của Ngài, có nơi người ta bách hại những người tin vào Ngài, và có những nơi người ta cuồng nhiệt sát hại những ai tin vào Đức Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu độ trần gian…

Thời của Đức Chúa Giê-su cũng như thời của chúng ta ngày nay –thế kỷ 21- có người coi Ngài là vị cứu tinh nhân loại, có người coi Ngài là tên tội phạm bị đóng đinh trên thập giá, và vẫn còn có nhiều người tìm cách bách hại những ai mang danh Ki-tô hữu.

2.   Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?
Các môn đệ của Đức Chúa Giê-su thật bất ngờ khi Ngài hỏi các ông về mình, và chắc chắn các ông rất lúng túng vì không ngờ Thầy mình lại hỏi câu ấy, bởi vì các ông đi theo Đức Chúa Giê-su, nhưng có lẽ hình như chưa bao giờ để ý đến Ngài là ai ! Nhưng thánh Phê-rô đã mau mắn tuyên xưng thay cho các tong đồ: “Thầy là Đấng Ki-tô”.

Có một ngày đẹp trời nào đó, Đức Chúa Giê-su cũng sẽ hỏi cá nhân tôi: “Còn con, con bảo Thầy là ai ? Nếu con bảo Thầy là cứu chúa của con, là Thiên Chúa của con, sao con vẫn sống như người chưa biết Thầy, sao con vẫn sống kiêu căng, ích kỷ, ghét ghen với tha nhân ? Sao con vẫn cứ lấy Thầy ra làm khiêng mộc để con biện hộ cho việc làm không tốt đẹp của con ???- Thì tôi phải trả lời ra sao !

Và cũng sẽ có một ngày Đức Chúa Giê-su cũng sẽ hỏi những người trong cộng đoàn của các anh chị: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ? Nếu các con bảo Thầy là Đường là Sự Thật và là Sự Sống nên các con từ bỏ mọi sự để theo Thầy, nhưng sao các con vẫn còn chia bè chia phái để đấm đá khai trừ nhau, sao các con vẫn cứ nói xấu nhau trong cộng đoàn, sao các con vẫn cứ muốn làm lớn để đạp bỏ anh em chị em trong cộng đoàn ? Các con tự nguyện sống trong cộng đoàn để nên thánh, nhưng sao các con vẫn cứ coi anh em như kẻ thù giống ma quỷ... ? Thì các anh chị sẽ trả lời ra sao với Ngài !

Anh chị em thân mến,
Nơi người nghèo khó, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai ?
Nơi người bất hạnh, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai ?
Nơi những trẻ em nghèo nàn đói khổ, Đức Chúa Giê-su hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai ?
Nơi người giàu có bất lương, nơi người ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp dân nghèo, Đức Chúa Giê-su cũng sẽ hỏi chúng ta: các con bảo Thầy là ai...?

Chúng ta đều biết Đức Chúa Giê-su là ai rồi, nhưng có lẽ chúng ta chỉ biết Ngài trong nhà thờ, biết Ngài  hiện diện trong bí tích Thánh Thể mà thôi, và có lẽ chúng ta chưa biết Ngài đang hiện giữa chúng ta, nơi những người anh em chị em bất hạnh chung quanh mình...!

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.