Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

Chúa nhật 6 phục sinh


CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tin mừng: Ga 14, 15-21
“Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác.”

Bạn thân mến,
Cái mốt của thời nay là nhận người bảo trợ: bảo trợ đi du học, bảo trợ việc làm, bảo trợ cho đi tu, bảo trợ cho cuộc sống.v.v...và nhiều thứ bảo trợ khác nữa. Người ta tìm kiếm người có lòng hảo tâm để bảo trợ những học sinh nghèo, hoặc chơi ngon hơn, tự mình đi tìm kiếm người bảo trợ cho mình, như một số nữ sinh viên đi kiếm các đại gia để bảo trợ cho mình ăn học...
Nhưng, tất cả những người bảo trợ ấy đều không dám bảo trợ cho phần rỗi linh hồn của bạn và của tôi; tất cả những người bảo trợ ấy, có những lúc –không dám nhắc nhở cho người được bảo trợ về đời sống tâm linh, tức là về bổn phận của người Ki-tô hữu, bởi vì chính họ cũng không dám bảo đảm cho đời sống mai sau của mình.
Đức Chúa Giê-su hứa ban Đấng Bảo Trợ đến cho các môn đệ của mình, Đấng Bảo Trợ mà Đức Chúa Giê-su hứa ban chính là Chúa Thánh Thần, là Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài chính là vị bảo trợ cách đặc biệt cho những ai thành tâm kêu cầu Ngài, bởi vì Ngài được phái đến trần gian là bởi Đức Chúa Giê-su cầu xin Chúa Cha, cho nên, chỉ những ai thành tâm tin yêu và đón nhận Đức Chúa Giê-su là Đấng cứu độ thì mới được Đấng Bảo Trợ.
Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn hiểu được lời dạy của Đức Chúa Giê-su, mà đôi lúc bạn mù tịt giữa những học thuyết của loài người; Ngài sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để đi theo con đường của Đức Chúa Giê-su –con đường khổ nạn đưa đến sự sống đời đời- bởi vì con đường bằng phẳng của thế gian thì đưa đến sự chết; và chính Ngài cũng sẽ trở thành nguồn an ủi và hạnh phúc của bạn, nếu bạn thành tâm muốn đón nhận Ngài.
Bạn thân mến,
Mặc dù Chúa Thánh Thần đã cư ngụ ngay trong lòng bạn từ ngày bạn lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nhưng Ngài chẳng làm gì cả khi trí khôn của bạn chưa đủ, chỉ khi nào bạn đã biết Ngài là ai, và qua lời cầu khẩn của Giáo Hội- thì Chúa Thánh Thần sẽ được ban cho bạn, để Ngài luôn là người đồng hành và hướng dẫn bạn đi đúng con đường mà Đức Chúa Giê-su đã chỉ cho bạn: con đường trọn lành, tức là con đường nên thánh ở trần gian này.
Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ chúng ta, chứ không phải người giàu có lắm tiền nhiều của cải ở thế gian này, Ngài là Đấng được Chúa Cha phái đến nhờ lời cầu xin của Đức Chúa Giê-su, vậy thì còn ai là người bảo trợ xứng đáng hơn Ngài chứ !
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
----------
http://www.vietcatholic.net 
http://www.vietcatholic.net/nhantai 
http://nhantai.info