Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Chúa nhật 7 thường niên
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Lc 6, 27-38.
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ”.

Bạn thân mến,
Câu Lời Chúa trên đây là tóm gọn bài huấn từ của Đức Chúa Giê-su khi Ngài nói về lòng nhân từ, lòng nhân từ này không phải bắt chước các kinh sư hay người biệt phái, cũng không bắt chước các nhà hiền triết cổ nhân, nhưng bắt chước lòng nhân từ của Cha trên trời.
Không có lòng nhân từ thì không thể tha thứ cho ai, không có lòng nhân từ thì không thể đưa má bên kia cho người đánh, không có lòng nhân từ thì không thể cởi áo cho người nghèo, không có lòng nhân từ thì không thể cho ai vay mượn.v.v...Nếu Cha trên trời không nhân từ thì không ai được sống và hưởng phúc thiên đàng, nếu Cha trên trời không nhân từ thì nhân loại tiêu vong, và nếu Cha trên trời không nhân từ thì sẽ không có ơn cứu độ cho nhân loại, qua mầu nhiệm nhập thế của Đức Chúa Giê-su.
Lòng nhân từ của bạn đạt đến mức độ nào ? Mức độ tha thứ cho bạn bè nhưng lại căm hận kẻ thù; mức độ giúp đỡ người quen biết nhưng làm lơ với kẻ xa lạ; mức độ phục vụ những bệnh nhân sạch sẽ dễ thương, nhưng lại xa lánh những bệnh nhân lở loét phong cùi, hay mức độ chỉ yêu bà con bạn bè thân thuộc nhưng lại dửng dưng với những người khác !
Cuộc sống của những người chung quanh bạn sẽ vui hơn khi bạn có lòng nhân từ, vì hoa quả lòng nhân từ của bạn được kết sinh bởi tâm hồn ngập tràn tình yêu Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.