Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Chúa nhật 19 thường niên


CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng : Ga 6, 41-51.
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống”.

Anh chị em thân mến,
Trong lịch sử Trung Hoa, có rất nhiều vị vua muốn được sống đời đời, tức là trường sinh bất tử, cho nên đã tìm nhiều cách, sai phái nhiều người đi tìm thuốc trường sinh, nhưng nhiều người đã ra đi và không bao giờ trở lại, vì họ đã chết, và các vị vua ấy cũng đã chết, bởi vì trên cõi đời này không có thứ lương thực nào có thể làm cho con người được sống đời đời.

Nhưng cũng trên cõi đời này có thứ lương thực khiến cho chúng ta –người Ki-tô hữu- được sự sống đời đời, đó chính là lương thực từ trời xuống là Lời và Mình Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su.

1.   Lời Chúa là lương thực hằng sống.
Lời Chúa nói với chúng ta qua mọi biến cố trong cuộc sống hàng ngày: thấy người bị tông xe, chúng ta liền nghĩ đến đây là Chúa dạy chúng ta phải cẩn thận khi đi đường; thấy người ta chửi bới thoá mạ nhau, chúng ta liền nghĩ đến Chúa dạy tôi phải sống hiền hoà với mọi người; thấy người đói ăn, nghèo khổ bất hạnh, chúng ta liền nghĩ đến Đức Chúa Giê-su đang ở trong họ, Ngài muốn tôi phải sống bác ái và yêu thương tha nhân như yêu chính Ngài...

Lời Chúa nói với chúng ta qua những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày, nếu chúng ta biết hồi tâm suy tư những biến cố dưới ánh sáng của đức tin, thì chúng ta sẽ thấy Lời Chúa chính là lương thực hằng sống cho chúng ta. Có người vì yêu thích Lời Chúa mà cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, nghĩa là họ biết nghe và thấy Lời Chúa trong đời sống rất bon chen của trần gian...

Lời Chúa cũng nói với chúng ta khi chúng ta đi tham dự thánh lễ và các bí tích, bởi vì chính trong thánh lễ hiến tế này, mà chúng ta được nghe chính tiếng nói của Thiên Chúa qua các ngôn sứ, các thánh Tông Đồ và nhất là trong bài Tin Mừng. Có nhiều người cứ tưởng lương thực hằng sống chỉ là Mình Máu Thánh của Đức Chúa Ki-tô mà thôi, cho nên cũng có một số giáo dân không thiết tha gì với Lời Chúa trong thánh lễ, và vì vậy mà họ không thích nghe và không tuân giữ lời của Ngài.

Lời Chúa là lương thực hằng sống giúp cho chúng ta hiểu rõ và thấu triệt tính chất hằng sống nơi bí tích Thánh Thể, không ai hiểu rõ mầu nhiệm Thánh Thể nếu không yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình.

2.   Mình Máu Thánh Chúa là lương thực hằng sống.
Chẳng ai đến được với Đức Chúa Giê-su nếu Chúa Cha không lôi kéo họ, cũng vậy không ai hiểu được bánh trường sinh –bí tích Thánh Thể- là gì, nếu họ không được Lời Chúa soi sáng.

Bánh bởi trời hôm nay không phải là man na ngày xưa nuôi dân Do Thái trong sa mạc, nhưng là Mình và Máu Thánh của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, thịt máu này đã bị nghiền nát bằng những đòn roi, những cái tất nặng nề trên mặt và cuối cùng đã chết đi vì tội lỗi của nhân loại để trở nên tấm bánh tinh tuyền, bánh hằng sống dưỡng nuôi linh hồn của những kẻ tin.

Đức Chúa Giê-su đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”, sống muôn đời chỉ một tấm bánh, đó là hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho những ai tin vào Con của Người, là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa thể hiện giữa loài người cho đến tận thế.

Anh chị em thân mến,
Lương thực hằng sống mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta chính là Mình Máu Thánh và lời của Ngài. Lương thực này không ở trong các nhà hàng kara-ôkê máy lạnh, không ở trong các tụ điểm vui chơi, cũng không ở trong những cuộc nhậu nhẹt tưng bừng nghiêng trời đổ đất, trác táng trụy lạc, nhưng ở trong đền thờ của Thiên Chúa, đó là các nhà thờ, nhà nguyện trên khắp thế giới, chính nơi đây, phép lạ vĩ đại hoá bánh ra nhiều ngày xưa ấy của Đức Chúa Giê-su tái thực hiện: chỉ một tấm bánh nhưng nuôi sống tất cả những ai tin vào Ngài trên khắp thế gian.

Lương thực phần linh hồn đã có sẵn, đó là Lời Chúa và Mình Máu của Ngài, nhưng chúng ta phải ăn uống với thái độ như thế nào để được sống đời đời ?

Hy vọng và cầu mong cho mỗi người trong chúng ta,  đừng ai dại dột đem của ăn cao quý này đổi lấy những của ăn chóng qua và đem lại sự chết cho linh hồn mình, đó chính là tham lam những của ăn vật chất và thú vui của trần gian này.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.