Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2021

Chúa nhật 5 thường niên

 


CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

 

Tin mừng: Mc 1, 29-39.

“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật.”

 

Bạn thân mến,

Dù là Con Thiên Chúa, nhưng Đức Chúa Giê-su vẫn luôn luôn kết hợp với Chúa Cha, việc kết hợp mật thiết này được thể hiện liên tục dù khi giảng dạy hay khi ngơi nghỉ, bất kỳ nơi đâu trong giây phút nào, Ngài cũng vẫn luôn tỏ hiện được tình liên đới mật thiết này với Cha trên trời.

Bạn và tôi là những người tin vào Đức Chúa Giê-su, cuộc sống của bạn và tôi là cuộc sống làm chứng cho Ngài, cho nên việc không ngừng cầu nguyện liên lĩ để kết hợp với Đức Chúa Giê-su là điều không thể thiếu trong cuộc đời của mình, dù cho công việc mưu sinh của bạn và tôi có bận rộn đến đâu chăng nữa, thì việc cầu nguyện liên lĩ vẫn là động cơ thúc giục chúng ta làm việc và phục vụ tha nhân cách tích cực hơn.

Công việc của Đức Chúa Giê-su chính là làm cho mọi người nhận biết tình thương của Cha trên trời dành cho họ, và qua Ngài, mà những ai tin vào Ngài là Đấng mà Chúa Cha sai đến và thực hành lời của Ngải thì được ơn cứu độ.

Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô cho chúng ta thấy công việc trong ngày của Đức Chúa Giê-su chỉ có ba việc duy nhất mà quan trọng nhất, đó là rao giảng, phục vụ và cầu nguyện. Ba công việc này của Đức Chúa Giê-su phải được nối tiếp trên con người của bạn và tôi, bởi vì không thể nào trở nên một người Ki-tô hữu mà không biết làm chứng (rao giảng), phục vụ và cầu nguyện trong cuộc sống của mình.

Bạn thân mến

Đức Chúa Giê-su đã rao giảng tin mừng Nước Trời bằng việc phục vụ (chữa lành) và cầu nguyện với Chúa Cha, ba công việc này làm cho ma quỷ nhận biết Ngài là Đấng mà Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại.

Người ta cũng sẽ nhận biết chúng ta là Ki-tô hữu chân chính, nếu chúng ta biết sống như Đức Chúa Giê-su đã sống, biết phục vụ như Đức Chúa Giê-su đã phục vụ, và biết cầu nguyện như Đức Chúa Giê-su đã liên lĩ cầu nguyện.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.