Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

Lễ Thăng ThiênCHÚA NHẬT
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

Tin mừng: Mt 28, 16-20.
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”

Bạn thân mến,
Có lần nào bạn thấy người ta bàn giao quyền lực chưa ? Chằng hạn như bàn giao chức vụ tổng thống, bàn giao chức vụ tư lệnh quân đội, hay là bàn giao những chức vụ khác của chính quyền ? Khi bàn giao, thì người ta bàn giao cách trọng thể có quay phim, có chụp hình, có đọc diễn văn, có chúc mừng với những tràng pháo tay, và cuối cùng thì tiệc liên hoan ở nhà hàng lớn. Nhưng rồi những người được bàn giao chức vụ này chỉ làm được từ bốn năm hoặc tám năm rồi hết.
Nơi miền Ga-li-lê, trên một ngọn núi Đức Chúa Giê-su đã tuyên bố với các môn đệ của mình: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.”[1] Cũng có nghĩa là Chúa Cha đã “bàn giao” quyền năng của Ngài cho Đức Chúa Giê-su, cuộc bàn giao không nghi lễ, không kèn không trống này đã thực hiện trên đồi Gôn-gô-tha, khi Đức Chúa Giê-su phó thác linh hồn trong tay Cha, bởi vì khi Ngài tắt thở là lập tức nhận lại sự sống muôn đời, và có thể nói, đó là lúc Chúa Cha trao quyền cai quản vũ trụ cho Chúa Con...
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất” cũng có nghĩa là cả vũ trụ này là do Đức Chúa Giê-su, và vũ trụ này được tạo dựng là bởi vì Ngài và cho Ngài[2], cho nên, là môn đệ của Đức Chúa Giê-su, chúng ta cũng nhận được mệnh lệnh đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, để họ cũng nhận biết Ngài và hưởng phúc Nước Trời mai sau.
Bạn thân mến,
Đức Chúa Giê-su lên trời trước là để dọn chỗ cho mỗi người trong chúng ta, chính vì hạnh phúc đời đời của chúng ta mà Ngài đã chết, đã sống lại và đã lên trời. Đó chính là đức tin của chúng ta.
-       Khi bạn chịu sỉ nhục vì danh Đức Chúa Giê-su, thì bạn đang gởi vật liệu khiêm tốn lên trời, để các thiên thần xây nhà cho bạn.
-       Khi bạn vui vẻ phục vụ tha nhân, thì bạn đang gởi vật liệu bác ái lên trời, để các thiên thần xây nhà cho bạn.
-       Khi bạn vui vẻ hòa đồng với tha nhân trong niềm yêu mến Chúa, thì bạn đang gởi vật liệu yêu thương lên trời để các thiên thần xây nhà cho bạn.
-       Khi bạn đắm mình trước Đức Chúa Giê-su ThánhThể, thì bạn đang gởi vật liệu đức tin lên thiên đàng...
Đó chính là mục tiêu mà chúng ta –khi còn sống ở đời này phải cố gắng thực hiện cho bằng được, đó chính là chúng ta thi hành mệnh lệnh của Đức Chúa Giê-su rồi vậy: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ...”

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 


[1] Mt 28, 18b.
[2] Cl 1, 15-17.