Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Lễ Giáng Sinh (ban ngày)

LỄ GIÁNG SINH
(lễ ban ngày)


Tin mừng: Ga 1, 1-18.
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”

Bạn thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, là ngày mà Giáo Hội Công Giáo hân hoan mừng ơn cứu độ đến giữa loài người, như lời của thánh Gioan tông đồ đã loan báo: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” Bạn có thấy Ngài đang hiện diện giữa thế gian không, bạn đã có lần nào gặp Ngài chưa ?
Đức Chúa Giê-su đã trở nên người phàm như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi, một người phàm thật sự khi sinh ra nơi hang lừa ngoài thành Bê lem, chứ không phải sinh hạ trong cung điện nhà vua; Ngài thật sự trở nên một con người như chúng ta, không phải thần thoại hoang đường, cũng không phải là tiểu thuyết, nhưng là một sự thực mà cho đến hôm nay -cứ mỗi năm- toàn thể nhân loại đều hân hoan mừng ngày giáng sinh của Ngài, Ngài là nhân vật trung tâm của lịch sử nhân loại.
Bây giờ thì bạn đã thấy Ngài rồi đó. Thấy Ngài đang nằm trong hang đá nghèo hèn, và thấy Ngài đang hiện diện trên bàn thờ qua bí tích Thánh Thể. Hang đá Bê lem là nhà tạm thứ nhất mà Ngôi Lời Thiên Chúa đã chọn khi xuống thế làm người, và đã trở thành anh em của chúng ta cách hiện thực mà như thánh Gioan tông đồ đã nói:
“Điểu từ thưở ban đầu đã có,
điều chúng tôi đã từng nghe,
điều chúng tôi đã từng thấy tận mắt,
điều chúng tôi đã cung chiêm, và tay chúng tôi đã rờ đến về Lời sự sống.” (Ga 1, 1)[1]
Bí tích Thánh Thể là phương cách cao siêu mà Ngài đã chọn để ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, và hơn thế nữa, nơi bí tích Thánh Thể này, Ngài đã trở thành lương thực hằng sống nuôi sống linh hồn chúng ta, như Ngài nói:
“Bánh sự sống chính là Ta, ai đến với ta sẽ không hề đói, và kẻ tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ.”(Ga 6, 35)[2]
Bạn thân mến,
Khi bạn và tôi mừng kỷ niệm lễ giáng sinh của Chúa Giê-su, thì đồng thời chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn chờ đợi ngày Ngài lại đến trong vinh quang, đó chính là ý nghĩa quan trọng trong việc mừng đại lễ giáng sinh của Ngài, bởi vì lần thứ nhất xuống thế làm người, Chúa Giê-su không đến với uy quyền của vị vua cả trời đất, nhưng lần đến thứ hai Ngài sẽ đến với uy quyền của một vị Thiên Chúa toàn năng phán xét người lành kẻ dữ.
Ngôi Lời đã làm người và đang cư ngụ giữa chúng ta, Ngài đang ở giữa chúng ta qua người hành khất bên vệ đường, Ngài đang ở giữa chúng ta qua người bất hạnh, Ngài đang ở giữa chúng ta mà –có khi- chúng ta làm ngơ không biết Ngài. Và đó cũng là để tài mà Đức Chúa Giê-su sẽ xét xử chúng ta trong lần xuống thế thứ hai của Ngài vậy: yêu thương tha nhân như chính mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
[1] 1 Ga 1, 1.
[2] Ga 6, 35.

Lễ Giáng Sinh (Lễ đêm)LỄ GIÁNG SINH
(Thánh lễ Ban Đêm)

Tin mừng: Lc 2, 1-14.
“Hôm nay, Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em.”
Bạn thân mến,
Thánh Lu-ca rất chi tiết khi kể lại hoàn cảnh Chúa Giê-su sinh ra nơi hang đá Bê-lem: từ vị vua đang trị vì, Đức Mẹ Ma-ri-a mang thai đến ngày sinh, các thiên thần hiện ra ca hát mừng vui, và các mục đồng chăn chiên ở trong vùng cũng đến thờ lạy Hài Nhi mới sinh ra...
Đêm nay, sau 2017 năm Chúa Giê-su sinh ra, nhân loại nô nức đón mừng kỷ niệm trọng đại ấy, khắp nơi đều long trọng tổ chức ngày Chúa sinh ra theo truyền thống của dân tộc mình, bởi vì Đức Chúa Giê-su giáng trần, không phải chỉ cho một dân tộc Do Thái mà thôi, nhưng là con cho cả nhân loại trên địa cầu, từ nguyên tổ A-dong cho đến ngày tận thế, Ngài đến để đem ơn cứu độ cho mọi người, trả lại cho con người ơn làm con Thiên Chúa và mở cửa thiên đàng cho những người có lòng ngay.
Đêm nay, bạn và tôi cũng nô nức trong lòng nhập vào dòng người như đi trẩy hội đến nhà thờ, để thờ lạy Con Thiên Chúa làm người trong hang lừa máng cỏ. Bạn và tôi ngắm nhìn Chúa Hài Nhi đang nằm đó để cầu nguyện và suy tư đến tình yêu nhiệm mầu của Chúa dành cho bạn cho tôi và cho nhân loại, đó chính là mầu nhiệm được giấu kín từ thưở đời đời nơi Chúa Cha, mà nay đã được khải thị nơi Chúa Hài Nhi.
Đêm nay, có rất nhiều người vui mừng tổ chức lễ Chúa giáng sinh cách long trọng và hạnh phúc, nhưng đêm nay cũng có rất nhiều người mừng Chúa Giê-su giáng sinh trong âm thầm lặng lẽ và nghèo nàn như chính Ngài vậy, bạn có thấy như thế không ? Họ mừng lễ Giáng Sinh trong lo âu vì con cái bị bệnh không tiền đi bác sĩ, họ mừng lễ Chúa Giê-su giáng sinh trong nỗi buồn vì ngày mai không có tiền mua gạo. Đêm nay, có những tụ điểm lợi dụng ngày lễ Giáng Sinh để ăn chơi trác táng, để đua nhau phạm tội, để vung tiền không tiếc...
Bạn thân mến,
Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta, Ngài là Đấng cứu độ mà muôn dân trông đợi. Ngài đến để nối lại tình yêu đất trời -mà nguyên tổ chúng ta đã cắt đứt vì kiêu ngạo không muốn nghe lời của Thiên Chúa- để tuôn đổ hồng phúc bình an hạnh phúc cho nhân loại.
Bạn và tôi cũng là những sứ giả loan báo Tin Mừng của Ngài, không như các thiên thần xưa kia hát khúc ca vui mừng Đấng cứu độ, cũng không như các mục đồng xưa kia đem lễ vật chiên bò đến dâng cho Ngài nơi hang lừa, nhưng là như một bản sao cách sống của Ngài giữa anh chị em của mình, bản sao đó chính là yêu thương và phục vụ, bởi vì Đức Chúa Giê-su xuống thế gian cũng đã làm như thế để loan báo tin mừng Nước Trời cho mọi người.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.


Chúa nhật 4 mùa vọngCHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

Tin mừng: Lc 1, 26-38.
“Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.”

Bạn thân mến,
Lời hứa trước đây trong vườn địa đàng -sau khi nguyên tổ loài người phạm tội- của Thiên Chúa, đang được thực hiện với lời chào hỏi của thiên sứ Gáp-ri-en với Đức Mẹ Ma-ri-a: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng bà.” Không vui sao được khi mà dân Do Thái qua hàng ngàn năm mong đợi vị cứu tinh đến; không vui sao được khi mà người Do Thái bị áp bức bởi nhà cầm quyền Rô-ma; không vui sao được khi mà lời hứa của Thiên Chúa ngàn năm trước nay đã thực hiện giữa loài người...
Và hôm nay bạn và tôi cũng đang vui mừng vì ngày kỷ niệm lễ lớn của nhân loại sắp đến, lễ Đức Chúa Giê-su giáng sinh, ngày lễ mà Giáo Hội mời gọi bạn và tôi, cũng như tất cả những người Ki-tô hữu khác phải chuẩn bị thật nghiêm chỉnh trong tâm hồn, cũng như chuẩn bị thật đẹp bên ngoài để đón Ngài đến, bởi vì Ngài đến không phải để lên án, nhưng là để cứu thoát chúng ta khỏi ách tội lỗi của ma quỷ, và dẫn đường cho chúng ta đi về nhà Cha trên trời.
Tâm hồn bạn đang vui mừng, đang hòa với niềm vui cùng Giáo Hội địa phương, bạn đang góp tay vào trang hoàng nhà thờ, làm hang đá, cắm hoa, dọn vệ sinh nhà thờ sạch sẽ.v.v...để niềm vui được nhân lên khi phục vụ nhà Chúa, đó chính là niềm vui mà thiên sứ báo tin cho Đức Mẹ Ma-ri-a: mừng vui lên, Đấng đầy ơn phúc. Nhưng hạnh phúc và hân hoan nhất, chính là bạn và tôi hãy noi gương Đức Mẹ Ma-ri-a, đem Chúa Giê-su trong lòng mình đi phục vụ tha nhân như món quà Chúa tặng cho họ và cho bạn và tôi.
Bạn thân mến,
Bạn và tôi đang vui mừng chuẩn bị đón Chúa đến, không những đến trong tâm hồn, mà còn chờ đợi Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang Thiên Chúa, bởi vì lần thứ nhất nơi hang đá Bê-lem, sự giáng thế của Đức Chúa Giê-su đã mở đầu cho một kỷ nguyên tha tội, kỷ nguyên của lòng thương xót Thiên Chúa, và nơi sự giáng lâm lần thứ hai trong vinh quang, chính Ngài sẽ như vị quan tòa xét xử chúng ta sử dụng ân sủng của Ngài như thế nào trong cuộc sống.
Khi vui mừng chờ đón ngày kỷ niệm Con Thiên Chúa làm người, bạn và tôi cũng vui mừng chuẩn bị Ngài đến trong vinh quang Thiên Chúa để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ma-ra-na-tha, lạy Đức Chúa Giê-su xin hãy đến.


Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Tản mạn giáng sinh 2017TẢN MẠN GIÁNG SINH 2017

NHỮNG ĐỒNG TIỀN BÀ GÓA

(của cộng đoàn công giáo Việt Nam tại giáo phận Taichung, Taiwan)

1. Giới thiệu.
Những người lần đầu tiên tham dự thánh lễ của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm (nhà thờ thường được gọi ngắn gọn là “nhà thờ Fushing 複興堂”, vì nó nằm trên đường Fushing, gần ga xe lửa Taichung) thuộc giáo phận Taichung, Taiwan, thì đều sẽ thốt lên lời kinh ngạc: “Sao đông vậy, toàn là các bạn trẻ ?”
Vâng, đúng như thế, ở giữa một xã hội hưởng thụ như Taiwan này, mà có một cộng đoàn công giáo người Việt Nam với các bạn rất trẻ rất năng động và quy cũ nề nếp (giống như các họ đạo ở Việt Nam) thì thật là điều đáng ngạc nhiên. Các bạn trẻ phần đông đến từ dải đất khô cằn sỏi đá miền trung Việt Nam như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc giáo phận Vinh, và một số các bạn trẻ ở Hải Phòng, Hải Dương.v.v…các bạn thuộc các ngành nghề trong các xí nghiệp công ty ở vùng Taichung, Nantou, Wufong, Changhua.v.v..cứ đến ngày chúa nhật buổi chiều là từ nhà ga Taichung tuôn về nhà thờ Fushing để tham dự lớp giáo lý hôn nhân, lớp dự tòng và xưng tội, rồi đến 3 giờ là thánh lễ chúa nhật bắt đầu, các bạn trẻ nam nữ này tuy làm việc mệt nhọc nhưng vẫn luôn bày tỏ đức tin vững vàng của mình vào ngày chúa nhật với thánh lễ, làm cho những người dân địa phương rất ngạc nhiên vì lòng đạo và đức tin của các bạn trẻ Việt Nam.
2. Sinh hoạt.
Được đức giám mục địa phương (gp. Taichung) thương mến chăm sóc, ngài đã bổ nhiệm linh mục quản nhiệm coi sóc cộng đoàn trẻ này và sinh hoạt cũng như một giáo xứ (nhưng không phải giáo xứ), các bạn trẻ đã bầu cho mình một ban đại diện cộng đoàn để điều hành chung, có một ca đoàn không thua bất cứ ca đoàn nào, nghĩa là có ca trưởng ca viên, âm thanh nhạc cụ với các chuyên viên âm thanh, và lời ca tiếng hát được cất lên làm cho cộng đoàn vốn đã năng động trẻ trung lại càng năng động và vui tươi hơn và thánh lễ vừa sốt sắng vừa sinh động; có ban giáo lý với các giáo lý viên có kinh nghiệm khi còn ở Việt Nam phụ trách giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân; với ban phụng vụ luôn đi sát với phụng vụ của giáo hội…
Một cộng đoàn có sức sống như thế thì chắc chắn đức tin của họ cũng sẽ vững mạnh trong mọi hoàn cảnh, và lòng đạo của họ sẽ được dịp chứng minh cho mọi người dân địa phương thấy qua việc tham dự thánh lễ ngày chúa nhật hàng tuần…
Và hãy nói một chút đến những đám cưới trẻ, dù không kiệu cưới xe hoa, không có họ hàng cha mẹ hai bên, nhưng rất trang nghiêm và ấm áp ở đất khách quê người. Những đám cưới này đều được cử hành trong nhà thờ theo phép đạo, được sự chúc lành của Chúa và của mọi người. Các bạn trẻ cũng phải đến lớp giáo lý hôn nhân (bắt buộc) thì mới được làm phép hôn phối, một sự bắt buộc đầy khôn ngoan của giáo hội làm cho đôi bạn trẻ nhìn xa thấy rộng những vui buồn trong đời sống hôn nhân sau này.
Nơi đất khách quê người này, các bạn trẻ đã luôn làm sáng danh Chúa để giới thiệu Chúa cho mọi người, lớp giáo lý dự tòng luôn có những người đến tìm hiểu về giáo lý và ước mong trở thành người Ki-tô hữu. Dù thời gian của công nhân không có nhiều, nhưng các bạn vẫn hy sinh những giờ nghĩ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc để tham dự lớp giáo lý dự tòng. Đây là nét đặc biệt cùa cộng đoàn.
3. Bác ái.
Vì hoàn cảnh mà các bạn trẻ phải từ giã quê hương để đi lao động tại Taiwan, có bạn phải đi cầm sổ hộ khẩu, sổ đỏ (nhà đất) hoặc vay mượn ngân hàng để có tiền đi xuất khẩu lao động.
Ngoài tiền môi giới cắt cổ ra, thì còn nhiều khoản tiền khác phải trừ khấu trong tiền lương, cho nên qua Taiwan làm việc thì một năm đầu coi như là cầm chừng vì tiền lương bị trừ hết, cho nên được làm thêm ngoài giờ là cái phao cứu trợ cho các bạn trẻ, vì nếu không có làm thêm thì lâu lắm mới lấy lại được vốn của mình bỏ ra. Như thế thì chúng ta hiểu được rằng, các bạn trẻ đã làm việc rất mệt nhọc để kiếm tiền, vậy mà các bạn vẫn cứ dành thời gian cho Chúa, đến nhà thờ để chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa đã ban cho họ mọi ơn lành trong cuộc sống.
Thế nhưng, tình yêu Chúa và yêu người nơi các bạn trẻ đã làm cho người khác phải ngưỡng mộ và thích thú, các bạn đã thực hành đức ái cách quảng đại không chỉ bằng lời cầu nguyện mà thôi, nhưng còn bằng hành động nữa, chính hành động bác ái này mà làm cho mác bạn trẻ càng nhìn thấy Chúa Giê-su đau khổ nơi những người bất hạnh, các bạn luôn mở rộng lòng ra để chia sẻ với những người cần chia sẻ mà cụ thể là hai lần chia sẻ dưới đây mà chúng tôi gọi là “đồng tiền của bà góa”:
4. Đồng tiền bà góa.
1/ Lần thứ nhất: Khoảng tháng 8/2017 vùng đất miền trung Việt Nam thuộc giáo phận Vinh đã bị trận lụt thế kỷ thiệt hại nặng nề người và của cài. Nỗi đau buồn này đã được các phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin, nhất là các trang mạng xã hội (facebook) đưa rất rõ và chi tiết những cảnh đau lòng của dân chúng bị nạn. Qua tình cảnh trên, ban đại diện cộng đoàn đã xin phép cha quản nhiệm quyên góp giúp đỡ bà con quê nhà giáo phận Vinh để chia sẻ nỗi đau buồn của họ.
Ngày chúa nhật nhìn từng bạn trẻ đi lên bỏ “đồng tiền bà góa” vào thùng tiền cứu trợ, ai cũng cảm thấy thật đánh động lòng người, bởi vì chính các bạn trẻ đã qua đây (Taiwan) để kiếm từng đồng từng cắc bạc để lo cho gia đình, nhưng vẫn cứ quảng đại chia sẻ với những người bất hạnh hơn mình, cả nhà thờ đầy nghẹt những người trẻ xếp hàng đi lên đưa tay ra bỏ vào thùng tiền như người đàn bà góa bỏ hai đồng tiền kẽm sinh hoạt phí của mình (Lc 21,1-5). Quả thật, những đồng tiền của bà góa này tích góp lại đã được 37.600 đồng Đài tệ gởi về hội bác ái của giáo phận Vinh để chia sẻ với bà con gặp nạn lụt…
2/ Lần thứ hai: Mỗi việc làm bác ái của chúng ta trong mùa vọng là một món quà dâng tặng Chúa Hài Đồng trong mùa giáng sinh, trở thành những cọng rơm sưởi ấm trong mùa đông. Cũng với những đồng tiền bà góa đó, lần thứ hai các bạn trẻ trong cộng đoàn lại có dịp thực hành đức ái trong đời sống Ki-tô hữu của mình. Lần này trong dịp mùa vọng chuẩn bị tâm hồn đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh cứu chuộc nhân loại và chuẩn bị Chúa đến lần thứ hai nơi mỗi con người, vì nhu cầu xây nhà nuôi dạy trẻ em mồ côi và người già thuộc giáo phận Vinh, do các sơ dòng Mến Thánh Giá tại Nghĩa Yên giáo phận Vinh phụ trách, ngày 17/12/2017 các bạn trẻ đã quảng đại quyên góp giúp đỡ cho các em mồ côi tàn tật để xây nhà cho các em.
Đồng tiền của người đàn bà góa lần này được nhân gấp đôi hơn lần trước, khi mà các bạn trẻ xa nhà sống Phúc Âm cách cụ thể, những đồng tiền tuy nhỏ nhưng sự hy sinh và lòng quảng đại của các bạn trẻ rất lớn, đã làm ấm áp lòng người, số tiền quyên góp được và đếm tại chỗ là 105.500 Đài tệ, tương đương 82 triệu đồng Việt Nam.
“Phép lạ” do lòng quảng đại của các bạn trẻ được nhân gấp đôi khi cảm nghiệm được sự thiếu thốn và khổ cực của tha nhân. Các bạn trẻ xa nhà đầu tắt mặt tối làm việc nhưng vẫn quảng đại với những mảnh đời bất hạnh ở quê nhà giáo phận Vinh, một giáo phận chịu nhiều khổ đau tinh thần và thể xác.
5. Kết.
Lướt qua những trang mạng xã hội (facebook) thấy nhiều nhà thờ ở Việt Nam chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh thật đồ sộ và tốn kém, số tiền trang hoàng hang đá đó có thể giúp đỡ rất nhiều người nghèo, các em mồ côi và những người bất hạnh. Chúa không thích những hang đá giả tạo ấy và Ngài cũng không muốn sinh ra trong những hang đá lung linh đèn màu phảng phất khoe khoang giáo xứ giàu, giáo xứ đẹp, nhưng Đức Chúa Giê-su muốn sinh ra trong những tâm hồn nghèo khó chất phác, những tâm hồn bị người đời bỏ quên, những mảnh đời bất hạnh thiếu thốn…
Xin cám ơn tất cả các bạn trẻ của cộng đoàn công giáo Việt Nam tại Taichung, các bạn đã là nhưng gương sáng sống bác ái cách sống động giữa một xã hội hưởng thụ vật chất, hành động bác ái đầy quảng đại của các bạn đã làm cho nhiều người phải suy nghĩ lại cách sống khoe khoang phung phí của mình.
Đồng tiền của người đàn bà góa được Đức Chúa Giê-su khen ngợi như thế nào, thì những đồng tiền ít ỏi của các bạn sẽ được Ngài chúc lành gấp bội, bởi vì Chúa cần tấm lòng chia sẻ và độ lượng hơn là của lễ to lớn.
Lễ giáng sinh năm nay (2017) các bạn trẻ cộng đoàn công giáo Việt Nam ở giáo phận Taichung đã có những món quà rất ý nghĩa để dâng cho Chúa Hài Nhi nơi những trẻ em mồ coi và những người già neo đơn ở giáo phận Vinh….
Xin cám ơn các bạn trẻ ở cộng đoàn công giáo Việt Nam tại giáo phận Taichung, Taiwan.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.” (Lc 2, 14)

Taichung, ngày 20/12/2017
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.