Thứ Bảy, 15 tháng 5, 2021

Lễ Chúa Thăng Thiên
LỄ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI

 

Tin Mừng: Mc 16, 15-20.

“Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.”

 

Bạn thân mến,

Theo quy luật tự nhiên có hợp thì có tan, có tan rồi mới có hợp, sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Giê-su đã ở với các tông đồ khoảng bốn mươi ngày rồi lên trời trước mặt các ông. Trong tâm tình hy vọng sẽ có ngày lên trời với Đức Chúa Giê-su, tôi xin chia sẻ với bạn ba suy tư sau đây:

1.      Đức Chúa Giê-su lên trời: dọn chỗ cho chúng ta.

Giáo Hội được gọi là thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, và Ngài chính là đầu của thân thể mầu nhiệm ấy. Đầu (Đức Chúa Ki-tô) hiện tại đang ở trên thiên đàng, và Thân Thể (Giáo Hội) hiện đang trên đường lữ thứ ở trần gian, và chung cuộc sẽ được sum họp với Đầu trên thiên đàng.

Đức Chúa Giê-su đã lên trời trước mặt các môn đệ, không phải lên trời trước những ống kính camera của thời hiện đại, nhưng trước những con mắt xác thịt và con mắt đức tin của các môn đệ. Con mắt xác thịt của các môn đệ chỉ nhìn thấy Đức Chúa Giê-su lên trời và không còn thấy Ngài nữa trong đám mây bao phủ, nhưng con mắt đức tin của các ngài thì vẫn cứ thấy Đức Chúa Giê-su lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha, và quan trọng hơn, nhờ con mắt đức tin mà các tông đồ an tâm ở lại, vì các ngài biết rằng Chúa đã lên trời trước để dọn chỗ cho những kẻ tin vào Ngài, trong đó có bạn và tôi.

 

2.      Chúa Giê-su lên trời: để Đấng an ủi đến.

Như người mẹ sắp đi xa đã chuẩn bị tất cả cho con cái ở nhà: thức ăn thức uống, áo quần mặc, các thứ cần thiết để người mẹ an tâm đi xa mà con cái ở nhà cũng không thiếu gì. Đức Chúa Giê-su cũng vậy, Ngài đã chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ của mình đón nhận Chúa Thánh Thần là Đấng được sai đến nhân danh Ngài, để Chúa Thánh Thần ở với các tông đồ và Giáo Hội của Ngài cho đến tận thế.

Đức Chúa Giê-su không ở lại với các môn đệ của mình bằng thể lý hình hài thân xác, nhưng ở lại với các tông đồ và Giáo Hội trong bí tích Thánh Thể và nơi Đấng an ủi, vì Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ, khai trí và ban sức mạnh cho các tông đồ, để các ngài hiểu rõ những lời dạy của Đức Chúa Giê-su mà chu toàn trách nhiệm mà Ngài đã ủy thác cho khi Ngài lên trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo...” Sứ mệnh này sẽ không được thực hiện và hoàn thành, nếu không có Đấng an ủi và là chân lý đến và ở với Giáo Hội cho đến ngày Chúa Giê-su lại đến lần thứ hai trong vinh quang của Thiên Chúa.

 

3.      Chúa Giê-su lên trời: niềm hy vọng của chúng ta.

Đức Chúa Giê-su đã lên trời, đó là niềm hy vọng lớn nhất của bạn và tôi, cũng như của tất cả những ai tin vào Ngài, niềm hy vọng này được tỏa lan từ nơi cuộc sống đầy yêu thương và phục vụ tha nhân của bạn và tôi. Vì niềm hy vọng sẽ được lên trời ấy, mà bạn và tôi làm những điều lành và tránh những điều ác; vì niềm hy vọng ấy mà bạn và tôi luôn yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình, bởi vì nếu không mang một niềm hy vọng lớn lao ấy, thì bạn và tôi cũng sẽ như bao người trẻ khác sống hưởng thụ, ích kỷ, mưu mô, ghét ghen, kiêu ngạo.v.v...

Giáo Hội sống trong niềm hy vọng đợi chờ ngày Chúa Giê-su lại đến, nhưng Giáo Hội cũng sẽ không bỏ mặc cho sự dữ hoành hành trên những con người mà Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc họ, do đó mà Giáo Hội vẩn luôn mời gọi con cái mình –những người Ki-tô hữu- dù sống trong một xã hội nhiều bất công và khốn khó, thì vẫn cứ luôn hy vọng ngày Chúa Giê-su lại đến, để được kết hợp với Ngài luôn mãi.

Bạn thân mến,

Mừng lễ Đức Chúa Giê-su lên trời là niềm vui mừng và hy vọng.

Vui mừng là vì Chúa Giê-su đã sống lại thật và hiện hữu, để từ nay Ngài không còn phải chết nữa; hy vọng là vì sự phục sinh và lên trời của Ngài là hứa hẹn một đời sống hạnh phúc bất diệt mai sau, khi bạn và tôi từ giã cõi đời này.

Để được lên trời với Đức Chúa Giê-su, thì ngay từ bây giờ, bạn và tôi cần phải thực hành mệnh lệnh truyền giáo của Ngài: hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Tin Mừng mà bạn và tôi rao giảng không phải là Tin Mừng của thế gian, nhưng là của Nước Trời. Do đó mà bạn và tôi, cũng như những người Ki-tô hữu khác phải đem hết tâm hồn và trí óc để sống Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình.

Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lễ Thăng Thiên LỄ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI

Tin Mừng: Mc 16, 15-20.
“Đức Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa.”
Bạn thân mến,
Theo quy luật tự nhiên có hợp thì có tan, có tan rồi mới có hợp, sau khi sống lại từ cõi chết, Đức Chúa Giê-su đã ở với các tông đồ khoảng bốn mươi ngày rồi lên trời trước mặt các ông. Trong tâm tình hy vọng sẽ có ngày lên trời với Đức Chúa Giê-su, tôi xin chia sẻ với bạn ba suy tư sau đây:
1. Đức Chúa Giê-su lên trời: dọn chỗ cho chúng ta.
Giáo Hội được gọi là thân thể mầu nhiệm của Đức Chúa Giê-su Ki-tô, và Ngài chính là đầu của thân thể mầu nhiệm ấy. Đầu (Đức Chúa Ki-tô) hiện tại đang ở trên thiên đàng, và Thân Thể (Giáo Hội) hiện đang trên đường lữ thứ ở trần gian, và chung cuộc sẽ được sum họp với Đầu trên thiên đàng.
Đức Chúa Giê-su đã lên trời trước mặt các môn đệ, không phải lên trời trước những ống kính camera của thời hiện đại, nhưng trước những con mắt xác thịt và con mắt đức tin của các môn đệ. Con mắt xác thịt của các môn đệ chỉ nhìn thấy Đức Chúa Giê-su lên trời và không còn thấy Ngài nữa trong đám mây bao phủ, nhưng con mắt đức tin của các ngài thì vẫn cứ thấy Đức Chúa Giê-su lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha, và quan trọng hơn, nhờ con mắt đức tin mà các tông đồ an tâm ở lại, vì các ngài biết rằng Chúa đã lên trời trước để dọn chỗ cho những kẻ tin vào Ngài, trong đó có bạn và tôi.
2. Chúa Giê-su lên trời: để Đấng an ủi đến.
Như người mẹ sắp đi xa đã chuẩn bị tất cả cho con cái ở nhà: thức ăn thức uống, áo quần mặc, các thứ cần thiết để người mẹ an tâm đi xa mà con cái ở nhà cũng không thiếu gì. Đức Chúa Giê-su cũng vậy, Ngài đã chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ của mình đón nhận Chúa Thánh Thần là Đấng được sai đến nhân danh Ngài, để Chúa Thánh Thần ở với các tông đồ và Giáo Hội của Ngài cho đến tận thế.
Đức Chúa Giê-su không ở lại với các môn đệ của mình bằng thể lý hình hài thân xác, nhưng ở lại với các tông đồ và Giáo Hội trong bí tích Thánh Thể và nơi Đấng an ủi, vì Chúa Thánh Thần sẽ dạy dỗ, khai trí và ban sức mạnh cho các tông đồ, để các ngài hiểu rõ những lời dạy của Đức Chúa Giê-su mà chu toàn trách nhiệm mà Ngài đã ủy thác cho khi Ngài lên trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo...” Sứ mệnh này sẽ không được thực hiện và hoàn thành, nếu không có Đấng an ủi và là chân lý đến và ở với Giáo Hội cho đến ngày Chúa Giê-su lại đến lần thứ hai trong vinh quang của Thiên Chúa.
3. Chúa Giê-su lên trời: niềm hy vọng của chúng ta.
Đức Chúa Giê-su đã lên trời, đó là niềm hy vọng lớn nhất của bạn và tôi, cũng như của tất cả những ai tin vào Ngài, niềm hy vọng này được tỏa lan từ nơi cuộc sống đầy yêu thương và phục vụ tha nhân của bạn và tôi. Vì niềm hy vọng sẽ được lên trời ấy, mà bạn và tôi làm những điều lành và tránh những điều ác; vì niềm hy vọng ấy mà bạn và tôi luôn yêu mến và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình, bởi vì nếu không mang một niềm hy vọng lớn lao ấy, thì bạn và tôi cũng sẽ như bao người trẻ khác sống hưởng thụ, ích kỷ, mưu mô, ghét ghen, kiêu ngạo.v.v...
Giáo Hội sống trong niềm hy vọng đợi chờ ngày Chúa Giê-su lại đến, nhưng Giáo Hội cũng sẽ không bỏ mặc cho sự dữ hoành hành trên những con người mà Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc họ, do đó mà Giáo Hội vẩn luôn mời gọi con cái mình –những người Ki-tô hữu- dù sống trong một xã hội nhiều bất công và khốn khó, thì vẫn cứ luôn hy vọng ngày Chúa Giê-su lại đến, để được kết hợp với Ngài luôn mãi.
Bạn thân mến,
Mừng lễ Đức Chúa Giê-su lên trời là niềm vui mừng và hy vọng.
Vui mừng là vì Chúa Giê-su đã sống lại thật và hiện hữu, để từ nay Ngài không còn phải chết nữa; hy vọng là vì sự phục sinh và lên trời của Ngài là hứa hẹn một đời sống hạnh phúc bất diệt mai sau, khi bạn và tôi từ giã cõi đời này.
Để được lên trời với Đức Chúa Giê-su, thì ngay từ bây giờ, bạn và tôi cần phải thực hành mệnh lệnh truyền giáo của Ngài: hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Tin Mừng mà bạn và tôi rao giảng không phải là Tin Mừng của thế gian, nhưng là của Nước Trời. Do đó mà bạn và tôi, cũng như những người Ki-tô hữu khác phải đem hết tâm hồn và trí óc để sống Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của mình.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.