Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Lễ Đức Chúa Trời ba ngôi
LỄ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI

Tin mừng : Ga 3, 16-18.
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Anh em hãy lãnh nhận lấy Thánh Thần”.

Anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi là: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, đây là mầu nhiệm cao cả nhất trong giáo hội chúng ta; cao cả bởi vì không một trí óc nào của nhân loại có thể hiểu thấu và suy tới, cao cả bởi vì yêu thương nhân loại mà chính mỗi ngôi vị của Thiên Chúa đã không ngừng hoạt động trong đại vũ trụ là thiên nhiên và trong mỗi một tiểu vũ trụ là chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta biết kết hợp mật thiết với Ngài hơn trong cuộc sống hằng ngày.
1.      Thông phần sáng tạo với Đức Chúa Cha.
Chúa Cha đã tạo dựng nên vũ trụ, và con người không phải là căn nguyên của vạn vật nên không sáng tạo, nhưng con người được Thiên Chúa cho cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài, khi Chúa nói với con người: “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất”[1].
Như vậy con người được phép tiếp tục hoàn thành công việc sáng tạo của Thiên Chúa cho đến tận thế, bằng sự khôn ngoan và hiểu biết của mình.
Thiên Chúa ban quyền “sáng tạo” ra con người trong bậc vợ chồng, nhưng ngày nay có những vợ chồng không làm như ý của Thiên Chúa, họ làm nên những bào thai sự sống rồi giết chết; họ tìm thấy những khoái lạc chóng qua hơn là hạnh phúc lâu dài đầy trách nhiệm, họ đang phá hoại công trình sáng tạo của Thiên Chúa, mà chính họ được Ngài ban cho quyền ấy.

Thiên Chúa cũng ban quyền “sáng tạo” ấy cho các nhà khoa học, để họ nghiên cứu, khám phá ra những ích lợi cho nhân loại trong vũ trụ này, nhưng rồi nhân loại đã lợi dụng khoa học để gây chiến tranh đau khổ cho nhau...
2.      Thông phần cứu chuộc với Chúa Giêsu.
Được hy sinh cho người mình yêu là một hạnh phúc mà là một hạnh phúc trọn vẹn. Đức Chúa Giê-su đã đến trần gian để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi tội lỗi do ma quỷ và sự ác hoành hành, mà điểm cao của việc cứu chuộc là chính Ngài đã bị đóng đinh vào thập giá, chết và sống lại.
Tất cả chúng ta đều được Đức Chúa Giê-su mời gọi thông phần vào sự cứu chuộc của Ngài, dù chúng ta không hề cứu chuộc ai, nhưng nhờ bí tích Rửa Tội mà chúng ta được thông phần vào cuộc khổ nạn với Đức Chúa Giê-su, đó là: khi chúng ta khiêm tốn để tha nhân được dễ chịu, khi chúng ta vui vẻ để người khác được thoải mái, khi chúng ta hy sinh để họ được hạnh phúc, khi chúng ta phục vụ để mọi người nhìn thấy Chúa Giê-su hiện diện giữa họ.v.v...đó chính là thông phần vào sự cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-su vậy.
3.      Thông phần thánh hóa với Thánh Thần.
Đức Chúa Thánh Thần là Đấng được gởi đến để làm cho Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su trở nên ánh sáng cho muôn dân, chính Ngài là Đấng dẫn dắt và là Đấng thánh hóa, để mỗi một phần tử trong Giáo Hội của Đức Chúa Giê-su được trở nên những chứng nhân sống động cho Tin Mừng.
Chúng ta thông phần thánh hóa với Đức Chúa Thánh Thần không có nghĩa là chúng ta thánh hóa anh em chị em, nhưng nhờ ân sủng của bí tích Thêm Sức mà chúng ta được trở nên người lính chiến chống lại sự ác và tội lỗi, nhờ ơn của Đức  Chúa Thánh Thần mà chúng ta trở nên tôi tớ phục vụ tha nhân để họ  nhận biết khuôn mặt của Đức Chúa Giê-su nơi ngôn hành của chúng ta, đồng thời làm cho họ trở nên người môn đệ của Chúa nhờ vào sự phục vụ vô vị lợi của mình.
Anh chị em thân mến,
Mừng lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi là đồng thời chúng ta cũng tuyên xưng mầu nhiệm ấy giữa muôn dân:
-      Khi chúng ta làm cho xã hội có sự bình an hạnh phúc bằng các phương thế mà khoa học đem lại.
-      Khi chúng ta biết chia sẻ niềm vui nổi buồn với tha nhân.
-      Khi chúng ta biết rao giảng Chúa Giê-su chịu đóng đinh trên thập giá, chết và sống lại bằng ngôn hành bác ái và phục vụ của mình...
Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
--------------
http://www.vietcatholic.org 
https://www.facebook.com/jmtaiby 
http://nhantai.info 


[1] Stk 1, 28