Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Không có cơ hội làm quan

KHÔNG CÓ CƠ HỘI LÀM QUAN
 
 

Triều đại nhà Châu có một người, một hôm, trên đường đi vì thương cảm mà rơi nước mắt. Có người hỏi ông ta tại sao mà khóc, ông ta nói:

-“Tôi rất thích làm chức quan nọ quan kia, nhưng chưa một lần được làm, năm nay tôi tuổi đã cao, lại cũng chẳng có cơ hội, cho nên tôi mới khóc”.

Người ấy lại hỏi:

-“Tại sao làm quan một lần mà không được chứ ?”

Ông ta đáp:

-“Lúc tôi còn thiếu niên thì tôi khổ công dùi mài kinh sử, đến khi thành tài, định cầu quan, nhưng không ngờ quân vương lại thích tín nhiệm những người lớn tuổi. Sau khi quân vương chết, quân vương kế vị lại thích tín nhiệm võ sĩ, tôi gắng sức nghiên cứu võ thuật, nhưng không ngờ khi võ công vừa học thành tựu thì quân vương lại chết, vua mới lên ngôi thì lại thích tín nhiệm người trẻ, mà tôi thì đã già, cho nên suốt đời không thể làm quan.
(Luận Hoành)

Suy tư:

     Người ta thường nói: “người tính không bằng trời tính” để nói lên cái khôn ngoan tính toán của con người không thể nào “qua mắt” được ông trời. Có người cả đời tính toán chuyện làm ăn, nhưng chỉ nhận lấy thất bại; có người làm chơi ăn thiệt; có người làm thiệt nhưng không được ăn gì cả.

     Cuộc sống của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai không giống nhau, ngày nào cũng có đủ thử thách và ơn lành cho ngày đó, chỉ cần chúng ta biết trông cậy vào Chúa và kiên trì trong công việc hay không mà thôi ? “Trời tính” lúc nào thì chúng ta không thấy, nhưng chúng ta có thể thấy được mọi biến cố và hoàn cành xảy ra trong cuộc sống của mỗi người, biến cố và hoàn cảnh, dù là biến cố vui mừng hay đau thương, hoặc là hoàn cảnh thất bại hay thành công, nếu chúng ta lấy đức tin mà cảm nghiệm thì đó chính là “Trời tính” cho ta rồi vậy.

     Trời đã tính cho tôi rất nhiều trong cuộc sống của tôi, nhưng có nhiều lúc tôi bỏ qua, không nhìn thấy việc mà “Trời tính” cho tôi. Tại sao vậy ?

     Thưa, tại vì tôi quá cậy vào tài năng sức riêng của mình mà không khiêm tốn nhận ra ý Chúa trong cuộc sống hoàn cảnh đã xảy ra cho tôi.
 
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
dịch và viết suy tư