Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Triết lý


TRIẾT LÝ
      Vì để cho giáo dân biết mình là nhà triết học uyên bác, cho nên mỗi lần giảng lễ là cha sở đưa ra những câu hỏi hóc búa lý luận có tính triết học để hỏi giáo dân…

     Một lần nọ, thánh lễ xong là có tiếng xì xào của giáo dân: “Lần sau đi lễ không ngồi hàng ghế trước nữa, lỡ ổng hỏi câu hỏi không có trong Phúc Âm mà mình trả lời không được thì quê quá”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.