Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Cây thông thẳng tắp


CÂY THÔNG THẲNG TẮP
Ở Hồ Bắc, một ngày của mùa đông nọ tuyết rơi rất lớn, có quan huyện nọ cùng các quan huyện khác hội lại uống rượu ngâm thơ thưởng thức tuyết rơi.
Quốc sư Dương Tuân Thông vì ly loạn mà ẩn danh chu du khắp nơi, nản chí nản lòng, và cũng may là không có ai nhận ra ông ta.
Gặp lúc các quan huyện ngâm thơ ngắm tuyết, thì cũng ghé vào ngồi xuống, sau khi quý khách ngâm thơ xong, cuối cùng thì đến phiên của Tuân Thông, ông ta cao giọng ngâm:
-         “To tay to miếng bay ngập trời, thẳng tắp cây thông bị oằn xuống; cười khẩy loại này vật hoa lá, khó mà hòa được mấy thời gian”.
(Sự Lâm Quảng ký)

Suy tư:
     Mùa đông các loại cây đều rụng hết lá chỉ còn cành vì không chịu được khí trời lạnh và tuyết rơi, nhưng chỉ có cây thông là vẫn trơ trơ chịu lạnh, lại còn xanh tươi, tuyết rơi trên nó rất là đẹp và nó trở thành niềm vui của các trẻ em trong ngày lễ Noel.
     Cây thông, nó cũng là biểu tượng bất khuất của những người anh hùng thà chết chứ không chịu lòn cúi nịnh bợ, thà chết chứ không thà bỏ đức tin của mình như các vị tử đạo của chúng ta. Mỗi một Ki-tô hữu là một cây thông thẳng tắp giữa rừng cây xã hội loài người, mà đến cả những người anh hùng cũng có khi phải cúi lưng chịu khuất phục trước tiền tài, danh vọng và sắc dục.
Không ai có thể đứng thẳng tắp như cây thông trước sóng gió cuộc đời nếu không có ơn Chúa trợ giúp; cây thông thì không biết đầu hàng trước cám dỗ, nó thà bị gãy ngang chứ không chịu oằn người xuống, người Ki-tô hữu thà chịu ngục tù, chịu roi vọt, chịu mất tất cả chứ không chịu đánh mất đức tin của mình.
“Lạy Đức Chúa Giê-su, Chúa là cây thông vĩ đại không khuất phục trước những lần cám dỗ trong hoang địa, Chúa là cây thông vĩ đại không khuất phục trước những mưu mô hại người của bè phái Pha-ri-siêu và các kinh sư, và cuối cùng Chúa đã chết trên thập giá, nếu nói theo kiểu trần gian, thì Chúa đã chịu chết vì không chịu khuất phục các tư tế đền thờ của đạo Do thái, và như thế đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho chúng con.

Xin Chúa ban cho chhúng con trong cuộc sống biết trở thành những cây thông thẳng tắp trước những bon chen trần thế, trước những mưu toan bắt hại của người đời, để chúng con trở nên gương mẫu cho các anh em chị em của chúng con. Amen”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb. 
dịch và viết suy tư